Se vår film - Another Kind of Storage.

Vi har en unik och mycket enkel affärs- och leveransmodell som utvecklats och förfinats tillsammans med våra globala kunder.

Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att arbeta effektivt och att skapa tydlighet i IT-kostnaderna. Därför har vi utvecklat en affärsmodell som syftar till att eliminera de negativa drivkrafterna i kund-leverantörsförhållandet.  Fundamentet i affärsmodellen är en kontraktsstruktur som ger transparens och skapar stor flexibilitet.

Total transparens i kostnaden

Inom IT-världen finns många affärsmodeller som skapar onödiga kostnader för kunden. I vår modell betalar du de verkliga kostnaderna för t.ex. datorhall, hårdvara, licenser samt bemannad drift och support. Det enda som tillkommer är vår marginal i form av ett normalt påslag för exempelvis kapitalkostnader och investeringar.

I vår modell betalar du endast för de verkliga kostnaderna, exempelvis kostnaderna för hårdavara och licenser samt bemannad drift och support.


 Vi blir en del av din affär

I vår leveransmodell står ditt och användarens behov i centrum, långt från stelbenta stuprörs- och siloorganisationer. Tack vare vår globala närvaro kan vi erbjuda service och support under dygnets alla timmar. Närheten och det kundnära beslutsfattandet har visat sig ge betydande fördelar jämfört med mer traditionella modeller.

Välkommen till ELITS – another kind of IT.

ELITS-modellen är utformad för att:

  • Ge en transparent och rättvisande prissättning.
  • Eliminera volymbaserad prissättning och extra kostnader för så kallad “överleverans".
  • Undvika inlåsningseffekter.
  • Uppmuntra till innovation och utveckling som gagnar din verksamhet.

Våra konsultteam sätter er verksamhet i fokus

Våra IT-konsulter deltar aktivt i din verksamhet och stöttar affärsmålen, oavsett om det gäller konsulthjälp vid resursbehov, eller kortare projekt med krav på kvalificerad IT-personal.

Våra konsulter arbetar nära dig som uppdragsgivare för att få en bättre förståelse just ditt företags unika behov, förutsättningar och önskemål. Med över tio års erfarenhet av IT-branschen har vi en unik förmåga att arbeta både flexibelt, proaktivt och effektivt. Våra konsulter har erfarenhet av stora, internationella företag, vilket gör att de har processer för leverans på global nivå.

Vill du veta mer om vårt sätt.

Tveka inte att kontakta oss.

Frigör resurser med dynamisk out-tasking.

Vi är experter inom infrastruktur och IT-management. Efter tio års erfarenhet av globala IT-projekt så har vi byggt upp en specialistkompetens inom projektstyrning och drift.

Behöver du resurser med sofistikerade verktyg för att förändra och driva din IT-verksamhet vidare, låt oss göra det tillsammans. Låt vår kunskap bli din kunskap, och vägen framåt.

Med vår out-tasking-modell så har du möjligheten att överlämna delar av din operationella verksamhet till våra experter. Låt oss hantera de delar av din IT, långsiktigt eller kortsiktigt, som du känner är lämpliga. Det frigör resurser i din verksamhet som istället kan lägga sin tid på delar som driver större affärsnytta. Du kan detaljstyra exakt vilka delar av verksamheten som vi ska hjälpa dig med, och exakt hur länge du behöver hjälp. Med total transparens i vår affärsmodell så  behöver du inte oroa dig för hur det kommer påverka dina operationella kostnader.

Vill du veta mer om vårt sätt.

Tveka inte att kontakta oss.

Konsumera IT istället för att köpa infrastruktur

Ökade krav på tillgänglighet, flexibilitet och kostnadsbesparingar medför ofta svårigheter att anpassa IT-miljön. Säkerheten måste vara hög, men kostnaden låg.

IT som tjänst innebär att man hyr sin IT, eller utvalda delar av den, som en outsource:ad funktion. Vi har lång erfarenhet av att leverera IT som tjänst antingen skräddarsytt för att passa just dig, eller som ett fördefinierat koncept. Vi erbjuder dig att köpa delar av, eller hela din it-infrastruktur som en tjänst mot en fast månadskostnad. Med våra flexibla tjänstepaketeringar köper du bara det du behöver när du behöver det.  Vi ger dig möjlighet att lägga ut hela eller delar av din IT-miljö så att tid och resurser kan frigöras och du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vill du veta mer om vårt sätt.

Tveka inte att kontakta oss.

Vi tar ansvar för dina IT-tjänster.

Låt våra resurser hantera driften så att ni istället kan fokusera på er kärnverksamhet – inte IT-miljön. Vi garanterar drifttjänster med hög tillgänglighet, och proaktiv support.

För oss betyder Managed Services att lämna över ansvaret till en partner som har expertisen att hantera drift av stora IT-miljöer. Men givetvis ska inte nyttan med samarbetet sluta där. I våra existerande globala driftavtal genomför våra resurser driftplanering, projektledning, förstudier, inköp, migrering och transformering för internationella företag.

Det handlar om att stärka dig, och din organisation. Vi garanterar tjänster och personal med aglia lösningar, som stöttar din affär.

Vill du veta mer om vårt sätt.

Tveka inte att kontakta oss.

Ladda ned whitepaper - ELITS-modellen.

[dlm_gf_form download_id=71681 gf_ajax=”true” gf_field_values=”name=ELITS-modellen”]


Relateterade tjänster

IT-Drift & Support.

Är du redo att nå en högre nivå av effektivitet och reducera kostnader?
Vi förstår förändring, vi förstår dina behov.

Molntjänster

Skulle du vilja kunna skala din IT-investering på daglig basis?
Vi ger dig en molnlösning som anpassar sig efter dina behov.

Kontakt

Ring oss!

+46(0)10-20 99 400