Digitalisering och förflyttning till molnet är inget nytt.

Digitalisering och förflyttning till molnet har varit varje på företagsstyrelses och organisationsledningars agenda i flera år nu. Men man kan utan att ljuga säga att det varit mycket lättare att skriva in i årsberättelsen och planerna för nästkommande år än att faktiskt genomföra för de flesta.

Jag har alltid förespråkat att man måste gå ”hela vägen” med vilket nytt verktyg eller plattformsbyte man än gör i en IT-miljön. Att stanna halvvägs för att inte alla accepterar det nya systemet eller arbetssättet är bara att göra sig själv och alla användare en stor otjänst och det slutar ofta i stora kostnader och stort missnöje. Men ska vi då behöva ta hela vår IT-infrastruktur och alla våra IT-system på en gång och digitalisera – det kommer att bli kaos?

Corona-pandemin som dragit över oss globalt senaste tiden med smittade och döda i grymma siffror och staplar har gjort att vi alla fått börja sköta vårt arbete annorlunda, eller för många även att förlora sitt arbete. I denna tid av sorg och osäkerhet har alla företag och organisationer globalt tvingats inse att vi måste kunna utföra våra arbetsuppgifter (nästan) var som helst ifrån i världen och med olika arbetsredskap. Det har tvingat fram en s.k.digitalisering, där datat och innehållet som vi bearbetar är viktigare än verktyget vi använder och lokalen vi sitter i.

Med denna nya medvetenhet kan vi planera för hur vi efter alla pandemisiffror och dödstal ska jobba i framtiden och jag vill påstå att begreppet jobba på distans inte är ett undantag längre. Det är snarare det nya normala?

På tal om att gå hela vägen – vi kan inte kasta ut alla våra företags och organisationers IT-system och data i olika publika molntjänster nästa månad för att vi ska bli digitaliserade. Det är som att flytta sin gamla Volvo-kombi till grannens garage. Det är fortfarande ett i allra högsta grad fysiskt fordon drivet av fossila bränslen som ska in och besiktas en gång om året ändå.

Att digitalisera sin IT-miljö är mer än fråga om att frigöra sig från verktyget och platsen och att mer fokusera på resultatet och det data som företaget och organisationen äger, använder och ska förvalta. Genom att steg för steg byta ut IT-system och de funktioner de utför mot molnbaserade eller göra om dem till molnanpassade kommer vägen mot en digitalisering förverkligas och till slut att kunna ske ”hela vägen” och inte stanna upp halvvägs.

ELITS hjälper sedan länge flera företag och organisationer med att bygga privata moln-lösningar, erbjuda Sverige-baserad publikt moln och att molnanpassa applikationsmiljöer steg-för-steg och följer kunden ”hela vägen”.

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss och få svar från någon av våra experter. Vänligen lämna dina uppgifter, så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Kontakta oss idag!