Molntjänster som ger er ett försteg.

Ökade krav från användare och kunder är inte bara en utmaning, det är också en möjlighet. Ni som snabbt tar till er den nya tekniken och utnyttjar möjligheterna med den har en chansen att rycka ifrån era konkurrenter. Med ELITS breda tjänsteutbud som vi presenterar nedan drar ni nytta av vår kompetens och kommer snabbt igång med era nya applikationer.

CI/CD-tjänster

Vi hjälper er att definiera och sätta upp de olika stegen i er pipeline som behöver finnas för att få en effektiv CI/CD-leverans. Miljön behöver ha olika test-, verifierings- och produktionsmiljöer tillsammans med det ramverk av tester som just ni behöver. Vi gör det tillsammans med er i en serie workshops och kan sedan lämna en rekommendation baserad på best-practice och vår egen gedigna erfarenhet.

Applikationsarkitektur och design

Planeringsfasen innan man sätter igång med att bygga applikationen är mycket viktig. Här kommer vi se till att din applikation inte bara ska leverera den tjänst du efterfrågar, utan också att den ska vara optimerad för att maximalt dra nytta av mikrotjänstarkitekturen.

Moderna utvecklingstjänster

Utvecklingsuppdrag där vi på uppdrag eller tillsammans med er bygger era nya applikationer. I en gemensam design- och kravprocess ser vi till att sätta rätt mål och realistiska förväntningar. Genom Minimum Viable Product-konceptet så ser vi till snabbt nå körbara resultat som ger en god grund att bygga vidare på. För att leva upp till kraven krävs moderna utvecklingsverktyg, exempelvis Python och GO.

Plattformar för containrar och mikrotjänster

Istället för att virtualisera hårdvara virtuella maskiner som vi gjort i årtionden så lyfter vi virtualiseringen till nästa nivå, operativsystemnivån. Med betydligt mindre och resurssnålare containrar för mikrotjänster får ni en arkitektur som är mer dynamisk, responsiv och skalbar. Vi hjälper er att etablera en komplett infrastruktur anpassad för er nya miljö.

Nyfiken och vill veta mer?

Fredrik Wikberg
Affärsområdesansvarig.


Vill du veta dig mer om ELITS utvecklingstjänster? Vänligen lämna dina uppgifter, så återkommer jag till dig snarast möjligt.
Självklart kan du kontakta mig direkt på tel. 010-20 99 441 eller fredrik.wikberg@elits.com

Kontakta mig idag!