Vi kan det ni behöver.

Vår ambition är att ni bara ska behöva en partner för IT-infrastruktur - oavsett teknik.För oss är det därför naturligt att se helheten. Den helhet som är vardagen för de flesta organisationer.

Vår ambition är att ni bara ska behöva en partner för IT-infrastruktur - oavsett teknik. För oss är det därför naturligt att se helheten. Den helhet som är vardagen för de flesta organisationer.

Moln

Vi hjälper er till den bästa molnlösningen.

Moln innebär så mycket mer än leverans av applikationer över internet. Allt eftersom krav och teknik utvecklas, så uppstår nya tillämpningar och användningsområden.

Vilken typ av moln passar er bäst?

Med fokus på säker applikationsleverans kombinerat med möjligheten att tillfälligt, eller över tid, kunna skala upp eller ned kapacitet så är det viktigt att välja rätt molnplattform. Vi utgår från verksamhetens behov samt applikationens egenskaper och funktion. Med denna utgångspunkt ger vi rekommendationer om vad som passar er bäst. Privat moln, publikt moln eller kanske en kombination, s.k. hybridmoln. Våra specialister hjälper er från start till mål.

Läs mer om hur vi hjälper dig.

Vi hjälper ertill nästa nivå.

Vi hjälper ertill nästa nivå.

Framtidens applikationer är byggda i och för molnet.

Framtidens applikationer är byggda i och för molnet.

Utvecklingstjänster

Utveckling direkt för molnet.

Framtidens applikationer är Cloud Native, byggda i och för molnet, oavsett om det är publikt, privat eller hybrid. Eftersom omvärlden är i ständig förändring så krävs det, mer än tidigare, också att förändringar i verksamhetens applikationer kan göras kontinuerligt. Alla verksamheter måste snabbt kunna anpassa sig till nya krav och ny lagstiftning samt förväntningar från kunder och klienter.

Uppnå större affärsnytta med agila utvecklingsmetoder.

Cloud Native-applikationer definieras av att de är byggda för att köras i moln eller molnliknande miljöer där de fullt ut kan nyttja flexibiliteten i den dynamiska infrastruktur som erbjuds. De kan snabbt skalas ut, tas ner, eller flyttas, oavsett vilken miljö de körs i. Cloud Native-applikationer är byggda med en mikrotjänstarkitektur (microservices), det innebär bland annat att man snabbt och säkert kan addera ny funktionalitet allt eftersom verksamhetens behov och marknadens krav förändras. Med agila utvecklingsmetoder uppnår ni större verksamhetsnytta snabbare.

Läs mer om hur vi hjälper dig.
DevOps

En ny värld där verksamhet, IT och utveckling jobbar närmare varandra.

Cloud Native-applikationer innebär att verksamheter ges helt nya möjligheter att snabbt bygga, anpassa och förbättra sina affärsapplikationer utifrån verksamhetens behov. Det ställer nya krav på IT- och utvecklingsavdelningar.

DevOps i praktiken

Utvecklingsavdelningar behöver arbeta närmare både verksamhet och IT. Utveckling och leverans av kod kommer att ske kontinuerligt i CI/CD-flöden. IT-avdelningar kommer se nya roller komma och gamla försvinna när infrastrukturen automatiseras och i viss mån blir självläkande. Med automatisering, kontinuerlig integration och driftssättning suddas gränserna mellan traditionella roller inom drift och utveckling ut. I stället kommer arbetet att ske enligt DevOps. Det är vad ELITS menar med DevOps.

Läs mer om hur vi hjälper er.

DevOps är en förutsättning fören framgångsrik molnsatsning.

DevOps är en förutsättningför en framgångsrik molnsatsning.

Vi förstår förändring,vi förstår dina behov.

Vi förstår förändring,vi förstår dina behov.

Infrastruktur & Drift

IT-drift är vår hemmaplan – sedan länge.

En stabil infrastruktur är inte bara beroende av pålitlig och högpresterande teknik, lika viktigt är kunskapen och erfarenheten hos människorna som sätter upp och hanterar den. När ni väljer att anlita ELITS så kan ni vara säkra på att er infrastruktur är i trygga händer.

Tekniktjänster i toppklass.

Våra tjänster täcker många kompetensområden. Arkitektur, projektledning, och IT-processer är viktiga områden. Våra teknikområden innefattar Linux, Unix, Windows, datalagring, virtualisering, nätverk och säkerhet. Våra infrastrukturspecialister har erfarenhet av både globala, komplexa IT-miljöer och att köra enskilda system för den mindre verksamheten med höga krav.

Läs mer om hur vi hjälper dig.
Sveriges bästa IT-specialister?

Våra specialistteam sätter er verksamhet i fokus.

Våra IT-specialister deltar aktivt i din verksamhet och bidrar till att Er IT stöttar verksamhetsmålen, oavsett det gäller kompetensförstärkning i organisationen, konsulthjälp vid resursbehov, eller kortare projekt med krav på kvalificerad IT-personal.

Vi arbetar alltid nära våra kunder

Våra konsulter arbetar nära dig som uppdragsgivare för att få en god förståelse just ditt företags unika behov, förutsättningar och önskemål. Med över tio års erfarenhet av IT-branschen har vi en unik förmåga att arbeta både flexibelt, proaktivt och effektivt. Våra konsulter har erfarenhet av stora, internationella företag, vilket gör att de är vana vid att arbeta i processer för leverans på global nivå.

Intresserad? Läs mer om hur vi hjälper dig.

Vi tvekar aldrig att anstränga oss lite extra för att våra kunder ska nå sina mål.

Vi tvekar aldrig att anstränga oss lite extra för att våra kunder ska nå sina mål.