Full kontroll över miljön

Konsolidera hanteringen av dina Linux-servrar med SUSE Manager

Inventering

Inventering av dina Linux-servrar, framtagning av förslag med rätt licensiering.

Implementation

Planering och genomförande av implementationen.

Utbildning och dokumentation

Kompetensöverföring i projektet, rådgivning och komplett dokumentation.

ELITS och SUSE hjälper dig att göra det. Med ELITS certifierade och erfarna konsulter samt SUSE Manager så får du en automatiserad och säker lösning som ger full kontroll över din Linux-miljö oavsett var du kör den. Kontakta Jonas Thorsell för att komma igång: 0760-246686.

Var väl förberedd vid en audit

Många IT-miljöer idag har fler än en Linux-distribution installerade bland sina klienter och servrar. Drift av en modern och komplex miljö kan vara ett tidskrävande arbete vilket tyvärr ofta innebär att man över tid tappar kontrollen över den. Att inte regelbundet uppdatera sina servrar innebär också en onödig säkerhetsrisk.

Företag och organisationer med reglerade verksamheter riskerar också att inte möta de krav som ställs på en. Med möjlighet till schemalagda och automatiserade uppdateringar samt inbyggda rapportfunktioner, får du hjälp att uppfylla regelkrav och ta fram underlag för dina säkerhetskontroller

Vi valde SUSE Manager då den levde upp till våra krav på konsoliderad och automatiserad hantering av vår Linux-miljö både på klientdatorer och serversystem, både lokalts och i vår cloudmijö. För oss var det naturligt att använda vår partner ELITS till att implementera lösningen då de kan produkten väl och har erfarenhet av vår miljö.
Pierre Gode, Systems Manager Tobii AB

Konsolidera hanteringen av dina Linux-servrar med SUSE Manager
SUSE Manager är ett verktyg som hjälper dig långt på vägen mot en säker och automatiserad hantering av dina Linux-servrar, oavsett om de körs i containrar, virtuella maskiner eller i molnet. Med stöd för RHEL, CentOS, Ubuntu, Oracle och naturligtvis SLES så kan du hantera alla dina maskiner med ett och samma verktyg. Inbyggda funktioner för automatisering och integrationer med andra automatiseringsverktyg gör arbetet effektivare och säkrare än någonsin.

Ladda ned Data Sheet
En given investering

Full kontroll och automatisering

Problematiken som uppstår när man inte har full koll på konfigurationen av sina Linux-servrar är något som på sikt kan få en stor negativ påverkan på en verksamhet.

Hilda Karlsson, konsult på ELITS, upplever att man med en förhållandevis begränsad insats kan få saker och ting att fungera som de ska.

– Symtomen i en organisation när saker inte funkar kan vara att mängden supportärenden är onödigt stor, att personer är ur fas då servrarna inte är rätt konfigurerade och att de i vissa fall är utelåsta och behöver uppdatera saker själva, säger Hilda.

Med ett relativt begränsat projekt går det att nå mycket vinster, berättar Hilda.

– Det kan vara intensivt att komma igång men de flesta är medvetna om problematiken och det finns så mycket fördelar med insatsen, fortsätter Hilda.

Några av de frågor som kan vara tecken på att en insats behövs är:
– Hur mycket av din miljö kan du nå och göra det på ett automatiskt sätt?
– Hur mycket ärenden har att göra med versioner och konfigurationer som inte fungerar?

Projekten ligger på mellan 2-3 månader och ser ut så att en ELITS konsult lastar av information, bygger en lösning, presenterar och lämnar av. Resultatet är en inventerad, strukturerad miljö, konfigurerad med full automatisering av uppdateringar och övervakning.

– Med tanke på vinsten är detta något som verkligen är en ”no-brainer”, avslutar Hilda.

februari 9, 2022In SUSEBy Victor Negrete

Nyfiken och vill veta mer?

Jonas Thorsell

Jonas Thorsell
Affärsområdesansvarig.


Vill du lära dig mer om ELITS molntjänster? Vänligen lämna dina uppgifter, så återkommer jag till dig snarast möjligt.
Självklart kan du kontakta mig direkt på tel. 0760-246686 eller jonas.thorsell@elits.com

Kontakta mig idag!