Det är en rejäl kliché att påstå att IT-budgetar beskärs medan kraven ökar. Visst, så kan verkligheten se ut på många företag, men en mer rättvisande bild är snarare att det blir mer och mer svårt för IT-chefen att överblicka kostnader. Hur behåller du som CIO kontrollen och den samlade bilden när IT OP-EX i princip kan ske på varje enskild anställds kreditkort?

Begreppet skugg-IT refererar ju till projekt eller resurser som snurrar utan vetskap eller inblandning från den interna IT-avdelningen. Analytiker menar att 40% av alla IT-kostnader sker utanför den interna IT-avdelningen. Användandet av externa molnappar är inte ett okänt fenomen för någon av Sveriges IT-chefer. Vad som dock förvånar många är i hur stor omfattning det används ute i organisationen. Användandet ökar exponentiellt och ligger idag på mellan 15 till 20 gånger mer äv vad de själva estimerar.

[Källa: Forbes]

Skuggstrukturer är ju i grunden ett företagskulturellt problem.
Utvecklare upplever att intern-IT inte kan leverera rätt saker, eller att det tar för lång tid, och handlar på stan. En projektorganisation köper upp ett verktyg för administration som levereras genom SaaS, och beslutet landar hos CFO, men intern-IT förväntas stödja delar av förvaltningen. En kombination av olika interna viljor (som oftast ifs grundar sig att man vill skapa bäst förutsättningar, nå uppsatta mål) och diffusion av budget bidrar till att skuggorna växer sig långa. Så hur kommer man då till rätta med problemet?

  • Acceptera Situationen – Detta betyder givetvis inte samma sak som att ge upp, eller dra slutsatsen att det inte går att påverka eller förändra det nuvarande läget. Men ett villkor för att kunna genomföra ett kulturskifte är att acceptera nuläget och det faktum att molnets möjligheter är här för att stanna.
  • Hitta forumet – Ett modeord just nu är DevOps, men det spelar givetvis ingen roll vad man väljer att kalla det. I grunden handlar det om kommunikation och en metodik där utveckling och förvaltning knyts närmare varandra. Detta ger större möjligheter och förståelse för varandras behov och arbetsmetodik. I sådana sammansättningar blir det svårare att peka finger och anklaga andra för att inte leverera det som efterfrågas.
  • Ge mandat – Det handlar inte om att begränsa individens valmöjlighet när det kommer till att kunna nyttja molnets och SaaS-tjänsternas fördelar. Ge möjligheten att kunna påverka vilka verktyg som ska användas ute i organisationen. Ett alternativ är att sätta samman ett ramverk med tillgängliga leverantörer, alternativt att på löpande basis samla in information om de behov som uppstår ute i organisationen.
  • Spårbarhet och statistik – Detta kan låta farligt nära övervakning, men riktigt så inskränkande är inte tanken. Genom att utveckla en stark analytisk bas både hos utvecklare och intern-IT så blir det lätt att överblicka användandet av alla system. En tydlig desktop som visualiserar alla delar av infrastrukturen. Om allt internanvändande ska utgå från mätbarhet så fångar man lätt upp infrastruktur som faller utanför.
  • Gör intern-IT till hjältar – Implementera infrastrukturlösningar som gör intern-IT till hjältar i organisationen. Ge dem möjlighet att möta de behov som utvecklare och andra delar av organisationen ställer på dem.

Vi på ELITS har tio års erfarenhet av bygga lösningar som ger dig verktygen att möta behoven i just din organisation. Med våra molnlösningar ger vi dig tillgång till snabb orkestrering, detaljerad mätbarhet i användande och kostnadseffektivisering. Vi kanske inte kan hjälpa dig på punkt ett till tre, men när det kommer till att skapa rätt tekniska förutsättningar för din IT så är det bara att lyfta luren och prata med en av våra experter. ELITS – Another kind of IT.