kuberneteshantering i produktutveckling

Skapa ett snabbfotat utvecklingsteam

Rancher är den populäraste open source mjukvaran för Kubernetes hantering i världen. Rancher är en komplett hanterare av Kubernetes kluster i vilken miljö som helst. Den kan användas för att hantera lokala kluster eller kluster från andra miljöer. Rancher adresserar behoven hos ett DevOps team som distribuerar applikationer med Kubernetes eller IT-avdelningar som levererar affärskritiska tjänster.

Med enhetlig autentisering där man hämtar användare och grupper från identitetsleverantören använda sig av rollbaserad åtkomstkontroll i alla sina kluster. Kubernetes kan idag ses som en produktionsfaktor. Så länge det är certifierat av CNCF så är det Kubernetes och det finns överallt. Det betyder att organisationer kan ha kluster varsomhelst men det behöver fortfarande finnas en åtkomstkontroll.

Rancher kan kontrollera vem eller vilka som har åtkomst till de olika klustren och förändringar hos en användare eller grupp hos identitetsleverantören slår med Rancher automatiskt igenom i rättigheter och åtkomst i de kluster som hanteras. Detta förenklar arbetet avsevärt vid organisationsförändringar. Kontentan blir möjligheten att hantera Kubernetes i sin applikationsutveckling på ett flexibelt och säkert sätt.

Nyckelfrågor där ELITS kan stötta utvecklingsteamet:

  • Hur ska vi börja använda oss av Kubernetes i vår utveckling?
  • Hur ska vi hantera Kubernetes på ett säkert och effektivt sätt?
  • Vilka moderna arbetssätt och metoder behöver vi tillämpa för att få ut det mesta av Kubernetes i vår utveckling?

Läs mer om Rancher i Suses White paper nedan.

Ladda ned White Paper
snabbare leveranser

Hur värdefull är en snabbare time to market?

Att investera tid och energi på rätt saker kräver ett team som kan vara snabbfotat, med möjligheten att ha kontroll över produktutvecklingen från ax till limpa. Ett verktyg som möjliggör detta är Rancher, en plattform för att ta hand om Kubernetes kluster över hela livscykeln.

– Rancher är ett sätt att hålla sig i framkant i sin utvecklingsmiljö på ett sätt där man kan hålla autonomin i utvecklingen, säger Dan Ragnar, konsult på ELITS.

Dan är för närvarande i ett projekt tillsammans med fyra kollegor där de hos en kund inom automotive ska införa devops hos kundens utvecklingsteam.

Ur ett affärsperspektiv behöver input från kunder och marknaden snabbt kunna omsättas till förändringar i utvecklingen som matchar behoven. Ju tidigare ELITS kan komma in i processen kring hur man använder Kubernetes i utvecklingen, desto bättre.

– På ELITS stöttar vi våra kunder med kunskapen i hur man möjliggör agil utveckling genom rätt verktyg, täta samarbeten och moderna metoder, vilket i slutändan ger kunden snabbare och mer effektiva leveranser, säger Dan.

ELITS djupgående kunskap kring infrastruktur och infrastrukturutveckling är på många sätt unik då man sett utvecklingen inifrån i sina kundprojekt.

– Stegen mot ”cloud native” är inte samma för alla, men gemensamt är att man inte kan hoppa direkt i mål. Arbetssätt, verktyg och metoder måste hänga med på resan, det är mer än bara teknik. Man måste våga utmana praxis och ibland våga tänka lite nytt, avslutar Dan.

april 4, 2022In SUSEBy Victor Negrete

Nyfiken och vill veta mer?

Jonas Thorsell

Jonas Thorsell
Affärsområdesansvarig.


Vill du lära dig mer om ELITS molntjänster? Vänligen lämna dina uppgifter, så återkommer jag till dig snarast möjligt.
Självklart kan du kontakta mig direkt på tel. 0760-246686 eller jonas.thorsell@elits.com

Kontakta mig idag!