Modern säkerhet för modern infrastruktur

Säkerhet i en cloud native värld

Snart samlas Nordens viktigaste beslutsfattare tillsammans med leverantörsrepresentanter inom IT och Tech för Radar Summit i Stockholm!
Inspiration, nätverkande och kompetensutveckling – och ELITS är på plats tillsammans med HashiCorp. Kom och träffa oss i montern!

Vi är på plats och berättar gärna mer om ELITS med fokus på hur vi bygger ett starkt såväl som säkert moln med hjälp av HashiCorps Cloud Operating Model. Vi pratar utmaningar inom moderniseringen och hur ni kommer igång med smarta molnlösningar. Vi stöttar våra kunder med behovsanalys, implementation och support för HashiCorps produkter, bland andra Terraform, Vault, Consul och Nomad. Som infrastrukturspecialister är ELITS den partner som kan göra skillnad i driften av applikationer vare sig det är on-premise, hybridcloud eller cloud-native.

Agendan

Med flera spännande keynote speakers finns stor möjlighet att utforska och lära sig mer om läget i branschen. Speakers med fokus på bland annat datahantering, cybersecurity, inflation och geopolitik ger en bred bild av nuläget i branschen. Från HashiCorp kommer Erkan Djafer, Senior Solutions Engineer, att prata om ”Ett robustare Sverige” där han fokuserar på hur man ska utveckla sin IT-verksamhet för att nå en hög säkerhetsnivå trots utvecklingen i dagens ekonomi.

Cloud Operating Model

Cloud Operating Model är ett nytt tillvägagångssätt för IT-drift som gör det möjligt för organisationer att lyckas i en cloud native värld.

  1. Multi-cloud infrastrukturprovisionering med Terraform.
  2. Multi-cloud säkerhet med Vault.
  3. Multi-cloud nätverksautomatisering med Consul.
  4. Multi-cloud applikationsleverans med Nomad.

HashiCorps Cloud Operating Model gör det möjligt för din organisation att ta den snabbaste vägen till värde i en modern multicloud-miljö. Modellen ökar möjligheten för både personer, processer och verktyg att arbeta mest effektivt. Det hjälper organisationen att optimera er infrastruktur för konsekventa arbetsflöden över flera moln, samtidigt som de tar itu med de vanligaste utmaningarna:

  • interna applikationer som måste vara privata
  • applikationsleverans beroende av flera team
  • att tekniken förändras från VM till cloud-based

Vill du prata med oss redan nu?

Kontakta Jonas Thorsell för mer information!

+46 76 024 66 86
jonas.thorsell@elits.com

Erbjudande

Genom en snabb genomgång av nuläget samt kartläggning av era framtida behov och utvecklingsplaner tillsammans med er kan ELITS göra en översiktlig bedömning kring möjligheterna att etablera en modern molnsäkerhetslösning för er infrastruktur.

Vi hjälper er

  • utvärdera ert nuläge
  • optimera licenser för att hålla nere era kostnader
  • skräddarsy licenspaket efter era behov

HashiCorps produkter

HashiCorps produkter möjliggör en modern och effektiv lösning som funkar on premise, för hybridcloud och multicloud. Det ger en flexibel, flyttbar lösning som automatiskt kan skalas upp och ner baserat på stundens behov. Applikationsutvecklare får möjlighet att hantera resurser och kapacitet dynamiskt, på ett enkelt sätt.

TERRAFORM är ett infrastructure as code-verktyg som låter dig definiera både cloud och on-prem resurser i läsbara konfigurationsfiler. Du kan sedan använda ett konsekvent arbetsflöde för att hantera all infrastruktur under hela livscykeln. Terraform hanterar komponenter som dator-, lagrings- och nätverksresurser, såväl som DNS-poster och SaaS-funktioner.

VAULT skapar möjligheten att säkra och lagra dynamiska hemligheter som tokens, lösenord, certifikat och krypteringsnycklar centralt och distribuera via publika eller privata molnmiljöer. Vault tillhandahåller ett automatiserat arbetsflöde för både individer och maskiner för central hantering av rättigheter och känslig data genom ett enda API.

CONSUL möjliggör maskin-till-maskin åtkomst genom att framtvinga autentisering mellan applikationer och säkerställa att endast de rätta maskinerna kommunicerar. Consul kodifierar autentiserings- och trafikregler med krypterad trafik medan identitetsbaserad åtkomst används för maximal skalbarhet, effektivitet och säkerhet. HashiCorp har färdiga integrationer med alla ledande identitetsleverantörer.

NOMAD är en schemaläggare och orkestrator som gör det möjligt för en organisation att enkelt distribuera och hantera alla containeriserade eller äldre applikationer med ett enda, enhetligt arbetsflöde. Nomad kan köra en varierad arbetsbelastning av Docker-, icke-containeriserade, mikrotjänst- och batchapplikationer. Nomad gör det möjligt för utvecklare att använda deklarativ infrastruktur-som-kod för att distribuera applikationer.

Nyfiken och vill veta mer?

Jonas Thorsell
Affärsområdesansvarig.


Vill du lära dig mer om ELITS molntjänster? Vänligen lämna dina uppgifter, så återkommer jag till dig snarast möjligt.
Självklart kan du kontakta mig direkt på tel. 0760-246686 eller jonas.thorsell@elits.com

Kontakta mig idag!