MOBILE SECTION STARTS BELOW

Red Hat OpenShift - ELITS Quickstart.

Containerplattformar, microservices, Kubernetes och automatisering spelar en viktig roll för att kunna modernisera applikationer i våra verksamheter. Cloud Native-applikationer hjälper organisationer att bli mer effektiva, spara pengar och öka kvaliteten samtidigt som de minskar riskerna. Red Hat OpenShift ger utvecklare och driftstekniker möjlighet att förnya och driftsätta applikationer snabbare än någonsin med Red Hats Enterprise Container Platform.

Att komma igång med sitt containerprojekt och etablera DevOps utan extern hjälp kan vara mycket komplext och tidskrävande. Detta är inte bara ett tekniksskifte utan påverkar även hur både IT-organisationer och verksamheter arbetar. Tack vare vårt partnerskap med Red Hat kan vi på ELITS erbjuda ett startpaket för er som tryggt och effektivt vill komma igång med er första containermiljö. Vi hjälper er inte bara med att installera produkterna utan även hur ni förbereder er för förändring i arbetssätt samt i förberedelseskedet kvalificerar de applikationer som inledningsvis ska moderniseras.

Nedanstående erbjudande innehåller allt ni behöver för att snabbt komma igång med ert containerprojekt. ELITS hjälper er hela vägen från uppstart till genomförande och etablering av er containermiljö.

Med Red Hat OpenShift får ni:

 
 • Native-integrationer av containrar
 • Native-integrationer av Kubernetes.
 • Snabbare leverans av tjänster samtidigt som ni behåller kontrollen
 • Snabbare uppgraderingar av funktion och säkerhet än tidigare
 • Automation och skalbarhet
 • Portabilitet för applikationer och tjänster
 • Stöd från ELITS specialister

Definiera omfattning t.ex. en applikation eller tjänst som ska lyftas till containermiljö, etablera CI/CD-pipeline, nå insikt om hur organisationen kommer påverkas i och med att en agil utveckling etableras etc. Granska och diskutera koncept när det gäller kundens miljö och krav.

Denna förberedande session leds av ELITS som tillsammans med representanter från kunden säkerställer att utgången från denna fas når önskat resultat och är anpassad till organisationens behov. Resultatet av denna fas är en dokumenterad översiktlig arkitektur samt plan för Fas 2.

Områden som inkluderas i fas 1:

 
 • Befintlig infrastruktur.
 • Autentisering / auktorisation.
 • Säkerhet.
 • Applikationsarkitektur.
 • Ekosystem.

Basinstallation av OpenShift:

 • Tre masters konfigurerade med hög tillgänglighet för OpenShift-systemfunktioner. Varje master är värd för följande funktioner:
  • API / Autentisering.
  • Scheduling.
  • Management / replikering.
  • Datalagring (fristående osv., Integrerad i ett kluster av tre).
 • Tre noder som hostar:
  • Redundanta HAProxy-routingsskydd med högtillgänglig routing för applikationsförfrågningar.
  • Redundanta interna container registries konfigurerade för HA.
 • Fyra applikationsnoder som är värd för application pods/ containers.
 • Utvärdera och ge rekommendationer om integration med DNS för att korrekt lösa OpenShift host – och applikations-FQDN.
  Grundläggande miljövalidering med:

  • Grundläggande autentisering.
  • Red Hat-certifierad container image.

Resultat:

Efter OpenShift smart start kommer ni ha en plan för best practice, en förståelse för den utbildning och de färdigheter som krävs för att starta er resa till molnet samt OpenShift fungerar som ett hybrid cloud-fundament för att bygga och köra applikationer i containers.

Deltagare:

Kunden

 • Domänarkitektledare eller liknande.
 • Applikations- och eller utvecklingsledare.
 • Chef för drift / infrastruktur eller liknande intressenter.

Förutsättningar:

Onlineutbildning för OpenShift är ett krav för att starta smartstartprojektet.

 • Introduktion till Kubernetes, containrar och Red Hat OpenShift – DO180 (3 dagars onlineutbildning).

Någon av följande kurser:

 • Red Hat OpenShift administration 1 – DO280 (3 dagar onlineutbildning).
 • Red Hat OpenShift-Development, container application – DO288 (3 dagar onlineutbildning).

Innehåll

 1. Ett års prenumerationer på 4 OpenShift Container Platform
 2. Standardsupport.
 3. 12 konsultdagar.

Pris: 185 000 Kr.

Tillkommer

Utbildning DO180 och en av DO280 eller DO288 för en person.

Uppgradering

Ytterligare 4 OpenShift containerlagring 2 core standard support:

Pris: 85000 Kr.