Private Cloud

IT som tjänst levererad med 10-års erfarenhet

Privat moln - när säkerhet, kontroll och prestanda är din prioritet.

I ett privat moln får du kontroll över din IT och skapar en agil och kostnadseffektiv leverans. Med ELITS så får du möjligheten att själv kombinera prestandan i ditt moln, och skapa rätt förutsättningar för just din affär. Tillsammans skapar vi ett ekosystem som erbjuder affärseffektivitet och kostnadstransparens.

Med ett privat moln får du en dedikerad miljö och slipper stökiga grannar. Du kan lita på att din IT är dimensionerad för att klara de specifika laster som din affär generar, och är trygg i att affärskritiska applikationer alltid är tillgängliga. Vi har valt att göra det enkelt för dig som kund. Tillsammans väljer vi kombinationen av prestanda i ditt unika moln, vart du vill placera det geografiskt och om du vill ha en managerad eller omanagerad lösning. Med 10-års erfarenhet av IT-drift så hjälper vi dig hela vägen in i molnet.

Tillsammans skapar vi ett ekosystem som erbjuder affärseffektivitet och kostnadstransparens.

Fördelar med ELITS Private Cloud
 
 • Säker molnplattform med omedelbar provisionering och orkestrering.
 • Vi anpassar alltid lösningen efter dina affärsspecifika behov.
 • Support 24x7 är alltid inkluderat.
 • Total kostnadstransparens - Inga inlåsningseffekter.
 • Lokal leverantör, med svenska datacenter.
 • Vi kan ta hand om din IT, tillval för managerad OS/Applikationsnivå.
 • Självservice via användarvänlig portal (MyELITS™).
 • Kombinera din egen prestanda.

Prata moln med oss!

Vårt erbjudande.

Du kan lita på att din IT är dimensionerad för att klara de specifika laster som din affär generar, och är trygg i att affärskritiska applikationer alltid är tillgängliga.

Varför ska jag välja ELITS?

Det stora värdet av molnet ligger i kombinationen, människor och teknologi. I det sammanhanget är kunskap en ovärderlig resurs.

Vi har 10 års erfarenhet av IT-drift

ELITS ansvarar idag för driften hos stora internationella företag, vilket ger oss kompetensen och erfarenheten att tillmötesgå höga krav på prestanda och tillgänglighet i molnet. Våra globala drift och supporttjänster är designade för att skapa ett konkret värde för dig som kund. Vi garanterar kvalité som möjliggör tillväxt.

24/7/365 support inkluderad

Vi är stolta över att vår support baseras på en global modell. Den följer solen och är alltid inkluderad i alla våra molnpaketeringar. Det gör oss unika på marknaden, men det ger också dig möjligheten att låta våra experter hantera din support så att du kan fokusera på din affär, inte IT.

Vi hjälper dig hela vägen in i molnet

ELITS molntjänster ger dig mer än virtuell hårdvara, vi erbjuder dig ett partnerskap. Vi håller dig i handen hela vägen från prestandaval och migrering till drift och managerad applikations/OS-nivå. Inkluderat i vår on-boarding är utbildningstillfällen, tid med tekniker och kundspecifik anpassning av tjänsten.

Full kostnadskontroll med MyELITS™

Vi vet att en av utmaningarna med att flytta IT till molnet är transparens i kostnader. Det kan vara svårt att se outnyttjade resurser och bedöma löpande kostnader. Med våra molntjänster så har du total kontroll över kostnadsbilden, och i MyELITS ser du enkelt rapporter på kostnad och användande.

MyELITS - On-Demand & Self-Service.

En portal som för samman virtuell infrastruktur med individen och skapar en lättanvänd miljö för affärsanvändare och IT-avdelning.

MyELITS

All din IT i en vy.

Med vår molnassistent så får du möjligheten som slutanvändare att konfigurera, provisionera och administrera hela din virtuella infrastruktur. Du slipper agera beställare utan kan istället på egen hand plocka fram de resurser du för stunden är i behov av. Vår molnassistent är givetvis anpassad för både publika, privata och hybrida strukturer. Kopplingen mot ELITS hela servicekatalog ger dig möjligheten att själv administrera vilka tillägg, automatiseringar, säkerhet och kapacitetsval du behöver. Konsekvensen av att gå ifrån den traditionella beställarrollen, dvs att IT måste ta emot en beställning, sätta upp förfrågan, och bekräfta tillbaka till beställaren, är att du får kortare tid till marknad och effektiviserar hela din affär.

MyELITS ger dig

 • Automatisering av din IT
 • Effektivisera kostnadsbilden
 • Korta ned ledtider
 • Anpassa efter behov
 • Hela din IT i en vy