Våra tjänster

Etablera DevOps

Att etablera DevOps är lika mycket ett verksamhetsprojekt som någonting annat. Vi bygger därför upp och genomför en serie workshops med er organisation i syfte att sätta förväntningar, rollfördelning samt tydliga mål.

Vi hjälper dig med

 
  • Analys av nuläge
  • Lösningsförslag
  • Utvecklingsprocesser
  • Verktygsval
  • Metodval

CI/CD-tjänster

Vi hjälper er definiera och sätta upp de olika komponenterna i er pipeline som krävs för att nå en effektiv CI/CD leverans. Miljön behöver ha olika test-, veriferings- och produktionsmiljöer tillsammans med det ramverk av tester som just ni behöver. Vi gör det tillsammans med er i en serie workshops och kan sedan lämna en rekommendation baserad på best-practise och vår egen gedigna erfarenhet.

Utveckling av Cloud Native-applikationer

Utvecklingsuppdrag där vi på uppdrag eller tillsammans med er bygger nya applikationer som är optimerade för molnmiljöer. I en gemensam design- och kravprocess ser vi till att sätta rätt mål och realistiska förväntningar. Genom Minimum Viable Product-koncept så ser vi till snabbt nå fram till körbara resultat som ger en god grund att bygga vidare på.

Nyfiken och vill veta mer?

Jonas Thorsell

Jonas Thorsell
Affärsområdesansvarig.


Vill du lära dig mer om ELITS molntjänster? Vänligen lämna dina uppgifter, så återkommer jag till dig snarast möjligt.
Självklart kan du kontakta mig direkt på tel. 0760-246686 eller jonas.thorsell@elits.com

Kontakta mig idag!