Vår ambition är att du bara ska behöva en partner för it-infrastruktur - oavsett teknik. För oss är det därför naturligt att se helheten. Den helhet som är vardagen för de flesta organisationer. Vi är helt enkelt med under hela resan till en mer agil IT-miljö.

Vår resa startade 2006 med idén om att det är möjligt att skapa en lönsam verksamhet med fokus på kundnöjdhet och leveranskvalitét. En övertygelse om att det måste finnas nya sätt att arbeta och bygga en framgångsrik verksamhet. Att det är möjligt att vara en IT-partner som drivs av sina värderingar. och att alltid sätta kundens verksamhet först.

Alltid nära våra kunder.

Vårt sätt att arbeta är att vara närvarande. I många fall lokalt integrerade med våra kunder. Vi finns i Sverige, Tyskland och Kanada, med kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Aachen och Montreal. Vi är idag 100 medarbetare, med en vilja att växa på den nordiska marknaden - alltid med en närhet till våra kunder.


Vi tror du gillar hur vi tänker.

ELITS är en global leverantör av IT-drift, IT-infrastruktur, molntjänster och utvecklingstjänster. Genom vår närvaro i Europa och Nordamerika erbjuder vi effektiv service dygnet runt, alla dagar på året.

Ändå är vi så långt ifrån de flestas föreställning om ett typiskt IT-bolag som man kan komma. Vi är motsatsen till stelbenta hierarkier, kontraktsdrivna affärer och kortsiktigt tänk.

Vi är något helt annat. ELITS är – och levererar – Another kind of IT.

En pålitlig partner.

ISO 9001 – Kvalitet

För att leva upp till våra konsulters, kunders och kandidaters förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar.

ISO 14001 – Miljö

Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss. Vårt miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete.

ISO 45001 – Arbetsmiljö

Vi är ett företag som vill ligga i framkant inom flera områden, vår egen arbetsmiljö är ett exempel. Genom att satsa på arbetsmiljöarbete får vi friskare medarbetare som trivs på sin arbetsplats.

Det handlar inte bara om hur vi tänker—det är hur vi hjälper dig—det är vem vi är—another kind of IT.

Det handlar inte bara om hur vi tänker—det är hur vi hjälper dig—det är vem vi är—another kind of IT.

Varumärkeslöfte—vårt åtagande.

När man tänker på ELITS tänker man på något särskiljande – ett företag med it-specialister som är dedikerade till att leverera den bästa kundupplevelsen, experter som är närvarande, pålitliga, flexibla och lyhörda i själ och hjärta.

Vi hjälper våra kunder att förändras, växa och anpassa sig till en omvärld där spelreglerna ändras varje dag. Vi är och levererar—another kind of IT.

ELITS ursprung är en reaktion. En övertygelse om att det måste finnas nya sätt att arbeta och bygga en framgångsrik verksamhet. Vi går inte bara i branschens intrampade fotspår utan söker nya vägar och samarbetsformer med våra kunder. Samarbetsformer som kan fungera under en lång gemensam resa tillsammans. Därför beskriver vårt varumärkeslöfte ett förhållningssätt som innebär nytänkande och utmanande av konventionerna.

Vi jobbar, tänker och är – Another Kind.

Affärer handlar om att bibehålla momentum och vi tror att vi förstår detta bättre än någon av våra konkurrenter – IT ska vara ett verktyg för utveckling och bättre affärer, inte ett hinder. När du använder ELITS frigör du dina egna resurser samtidigt som du kan få full utväxling på din potential.

Vi utformar alla våra lösningar efter våra kunders behov. Det innebär att vi måste skapa en djup förståelse för våra kunders verksamhet, men också att vi måste vara lyhörda för och ge snabb återkoppling på förändringar. Vi positionerar oss som en global leverantör av IT-drift och infrastrukturlösningar och arbetar nära våra kunder för att skapa värden utan att någonsin kompromissa med kvalitet och integritet.

Det är egentligen enkelt - våra kunder vill ha en IT-miljö som fungerar, så att de kan fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet.

Våra kunder vill inte ständigt vara oroliga för sin it-miljö och de system och processer som finns där för att stärka verksamheten. De vill ha en IT-miljö som fungerar, så att de kan fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet.

Vårt djupa engagemang gör det möjligt för oss att förstå våra kunders utmaningar. Vår flexibla strategi gör att vi kan hjälpa dem att dra fördel av nya trender och möjligheter snabbare. Vi vet att affärstransformation måste levereras vid rätt tidpunkt och på rätt sätt för att resultera i en verklig konkurrensfördel. Vår expertis och våra lösningar blir det levande system, som stärker vår kund, vilket hjälper dem att  behålla sitt momentum.

Genom ett bredare, mer holistiskt synsätt och proaktivt tillvägagångssätt tar vi komplexiteten ur IT och förvandlar IT till ett dynamiskt verktyg för att uppnå högre affärseffektivitet och en möjliggörare av innovation.

Det handlar inte bara om hur vi tänker – det är också hur vi hjälper dig – det är vem vi är –  another kind of IT.

Vad gör oss annorlunda?

Trygghet

Vi brukar svara att en anledning är att vi erbjuder trygghet. Trygghet genom att via förtroende och ett långsiktigt partnerskap skapa ett ökat värde för våra kunders verksamhet.

Hög kompetens

En annan anledning är våra medarbetares höga kompetens inom ITOps, CloudOps, DevOps och utveckling.

Branschkunskap

Våra medarbetare har också en djup verksamhetskompetens inom flera branscher. Vi hjälper kunden att förstå möjligheterna med den senaste informationstekniken så att rätt beslut kan fattas utifrån de effekter de kan se i verksamheten.

Växa genom nöjda kunder

Vi har som ambition att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser och har som strategi att växa genom nöjda kunder. –utan våra kompetenta medarbetare fungerar ingenting. Vår förmåga att locka till oss, utveckla och behålla rätt medarbetare är därför avgörande för vår fortsatta utveckling.

Ägandeskap

Den kanske viktigaste anledningen till vad som gör oss annorlunda eller faktiskt unika är att våra kunder alltid har ägandeskapet till det som levereras.

Vi jobbar för dig.

Vår ambition är att alltid sätta kunden först –Det ska aldrig finnas tvivel om för vems bästa ELITS arbetar.

En av Sveriges bästa arbetsplatser.

ELITS har blivit utnämnda till en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place To Work. Detta till stor del av vår fantastiska kultur och roliga arbetsplats. Vi har dessutom en väletablerad onboarding-process som säkerställer att alla nya ELITSianer får den hjälp och verktyg som krävs för att trivas på jobbet.
Vi har också prisats som ett av Sveriges mest välmående tillväxtföretag och har fyra år i rad tilldelats utmärkelsen Superföretag av Veckans Affärer. Dessutom har ELITS även belönats som ett DI Gasell-företag fyra år i rad. ELITS är oerhört stolta över att vara en av de bästa företagen i Sverige!