Molntjänster

Public Cloud

Vi erbjuder mer än kapacitet, vi erbjuder ett partnerskap. Det betyder att vi hjälper dig med on-boarding, support och drift.

ELITS Public Cloud

Private Cloud

Flexibilitet och säkerhet i en dedikerad miljö. Kombinera din egen prestanda och låt oss ta hand om driften.

ELITS Private Cloud

Another Kind of Support

Att få hjälp ska vara enkelt. Kundportalen är öppen 24x7 och vi hjälper dig, som standard under kontorstid.

Få hjälp nu

Powered by MyELITS™

Det stora värdet av molnet ligger i kombinationen, människor och teknologi. I det sammanhanget är kunskap en ovärderlig resurs.

Vi har 10 års erfarenhet av IT-drift

ELITS ansvarar idag för driften hos stora internationella företag, vilket ger oss kompetensen och erfarenheten att tillmötesgå höga krav på prestanda och tillgänglighet i molnet. Våra globala drift och supporttjänster är designade för att skapa ett konkret värde för dig som kund. Vi garanterar kvalité som möjliggör tillväxt.

24/7/365 support inkluderad

Vi är stolta över att vår support baseras på en global modell. Den följer solen och är alltid inkluderad i alla våra molnpaketeringar. Det gör oss unika på marknaden, men det ger också dig möjligheten att låta våra experter hantera din support så att du kan fokusera på din affär, inte IT.

Vi hjälper dig hela vägen in i molnet

ELITS molntjänster ger dig mer än virtuell hårdvara, vi erbjuder dig ett partnerskap. Vi håller dig i handen hela vägen från prestandaval och migrering till att kunna erbjuda drift och managerad applikations/OS-nivå. Inkluderat i vår on-boarding är utbildningstillfällen, tid med tekniker och kundspecifik anpassning av tjänsten.

Full kostnadskontroll med MyELITS™

Vi vet att en av utmaningarna med att flytta IT till molnet är transparens i kostnader. Det kan vara svårt att se outnyttjade resurser och bedöma löpande kostnader. Med våra molntjänster så har du total kontroll över kostnadsbilden.

MyELITS - On-Demand & Self-Service.

En portal som för samman virtuell infrastruktur med individen och skapar en lättanvänd miljö för verksamhet och IT-avdelning.

MyELITS

All din IT-infrastruktur i en vy.

Med vår molnassistent så får du möjligheten som slutanvändare att konfigurera, provisionera och administrera hela din virtuella infrastruktur. Du slipper agera beställare utan kan istället på egen hand plocka fram de resurser du för stunden är i behov av. Vår molnassistent är givetvis anpassad för både publika, privata och hybrida strukturer. Konsekvensen av att gå ifrån den traditionella beställarrollen, dvs att IT måste ta emot en beställning, sätta upp förfrågan, och bekräfta tillbaka till beställaren, är att du får kortare tid till marknad och effektiviserar hela din affär.

MyELITS ger dig

  • Automatisering av din IT
  • Effektivisera kostnadsbilden
  • Korta ned ledtider
  • Anpassa efter behov
  • Hela din IT i en vy