optimera resurserna på ett automatiserat sätt

Öka innovationen med Rancher

En hårdvaruinvestering kan vara en utmaning att räkna hem om resurserna inte finns tillgängliga för hela organisationen på ett effektivt sätt. ELITS hjälpte en kund att optimera sina resurser genom att införa Rancher med Kubernetes så de kunde dra maximal nytta av sina investeringar.

En av våra kunder vände sig till oss med en utmaning, de ville flytta sina applikationer till att köras i en containerinfrastruktur. För att förverkliga detta startade kunden ett eget projekt i syfte att bygga om sina applikationer till att bli baserade på microservices.

ELITS del i projektet var att hjälpa kunden bygga en ny infrastruktur baserad på Kubernetes med Infrastructure as Code (IaC) som ledstjärna. För att hantera Kubernetes så kom vi tillsammans fram till att Rancher från SUSE* skulle fungera bäst för just deras behov.

Genom abstrahering av infrastrukturen kunde man låta Kubernetes lösa resursallokering och på ett smidigt sätt få lastbalansering på plats för att uppnå hög tillgänglighet.

Den nya infrastrukturen möjliggjorde ett enhetligt sätt att automatisera hanteringen av applikationer och resurser i drift. Det medgav också att man på effekivt sätt kunde allokera resurser för test och utveckling. Något som tidigare tagit tid, involverat många medarbetare och manuellt arbete går nu att lösa på ett snabbt och flexibelt sätt, utan att tumma på säkerheten.

En plattformsansvarig kan prioritera mellan olika projekt och tilldela resurser dynamiskt och flexibelt utan att behöva investera i ytterligare hårdvara eller att flytta hårdvara mellan applikationer.

Vinsterna med implementationen och arbetssättet kan ses ur tre perspektiv. Dels sker ett större resursutnyttjande av hårdvaran, dels sparar utvecklingsteamet tid genom att man kommer igång enklare och snabbare. Sist men inte minst ökar möjligheterna till innovation genom ett tillvägagångssätt som möjliggör experimenterande.

Vill du veta mer om hur ni kan komma igång med en liknande lösning?

Boka in en kostnadsfri workshop med oss så tar vi tillsammans reda på hur ni också kan spara tid och optimera era resurser.

en stark kombo

Rancher gör Kubernetes bättre

Vill du läsa mer om hur man kan använda Rancher i applikationsutveckling?
Klicka här

ELITS är Platinum Partner till SUSE och vi har ett brett tjänsteutbud kring Rancher-plattformen som hjälper våra kunder att bygga effektiva och driftsäkra lösningar för Kubernetes.

maj 31, 2022In SUSEBy Victor Negrete

Nyfiken och vill veta mer?

Jonas Thorsell
Affärsområdesansvarig.


Vill du lära dig mer om ELITS molntjänster? Vänligen lämna dina uppgifter, så återkommer jag till dig snarast möjligt.
Självklart kan du kontakta mig direkt på tel. 0760-246686 eller jonas.thorsell@elits.com

Kontakta mig idag!