Hela vårt arv handlar om IT-drift i utmanande miljöer. Oavsett typ av miljö - alltifrån legacy-miljöer till molnlösningar - arbetar vi med att IT-driften ska leverera högsta värde till verksamheten.

Olle Hasselblad

VD

Hela vårt arv handlar om IT-drift i utmanande miljöer. Oavsett typ av miljö - alltifrån legacy-miljöer till molnlösningar baserade på spetsteknik - arbetar vi med att IT-driften ska leverera högsta värde till verksamheten.

Olle Hasselblad

VD

Vi hjälper er från analysoch strategi till genomförandeoch drift.

Sveriges bästa IT-specialister.

Specialister med er verksamhet i fokus.

Våra konsulter deltar aktivt i din verksamhet och bidrar till att er IT stöttar verksamhetsmålen, oavsett det gäller kompetensförstärkning i organisationen, konsulthjälp vid resursbehov, eller kortare projekt med krav på kvalificerad IT-personal.

Vi arbetar alltid nära våra uppdragsgivare

Våra konsulter arbetar nära dig som uppdragsgivare för att få en god förståelse just ditt företags unika behov, förutsättningar och önskemål. Med över fjorton års erfarenhet av IT-branschen har vi en unik förmåga att arbeta både flexibelt, proaktivt och effektivt. Våra konsulter har erfarenhet av stora, internationella företag, vilket gör att de är vana vid att arbeta i processer för leverans på global nivå.

Vikten av att lyssna och förstå.

Vi skapar lösningar, inte ursäkter. För att kunna leverera tjänster med högsta kvalitet krävs en god förståelse för kundens verksamhet. Konsulterna i ett ELITS-team förstår vikten av att lyssna eftersom det är grunden för att också kunna vara en viktig kugge i kundens ständiga förbättringsarbete.

Långsiktighet som affärsidé.

Vår ambition är att få arbeta långsiktigt med varje kund. Det är först genom ett sådant samarbete som man kan dra full nytta av vår kunskapsarsenal och applicera den på kundens verksamhet. Genom mångåriga projekt har våra team kunnat bidra aktivt till att utveckla driftsstjänster och att kostnadseffektivisera hos våra kunder. Ur detta kommer en ömesidig drivkraft och vilja att fortsätta arbeta tillsammans mot nästa mål. Ur detta kommer en extremt hög kundnöjdhet och stolta ELITSianer.

Våra IT-specialister är unika.

ELITS skapades med den högsta av ambitioner. Med en uttalad strävan att vid varje tillfälle sätta kunden först och att med denna grund gemensamt skapa en fantastisk organisation där kunden kan ta del av kunnandet i hela vår organisation. Det här ger en stor kunskapsbank som ger stöd för både kundteam och enskilda konsulter.

Vår team utformar alla lösningar specifikt efter våra kunders behov. Det innebär att våra specialister måste skapa en djup förståelse för våra kunders verksamhet, men också att vi måste vara lyhörda för och ge snabb återkoppling på förändringar. Vi är också noga med att alltid prata så att alla inblandade förstår, även om det ofta handlar om komplexa saker.

Många är kallade, men betydligt färre uppfyller de krav vi ställer på en ELITS-konsult. Krav som går långt bortom en lista över tekniska färdigheter. Våra konsulter arbetar med passion både för sitt uppdrag, sin personliga utveckling och för ELITS.

Är du en affärs-strategisk IT-specialist?

Välkommen till oss på ELITS! - vi är ett företag som valt att gå vår egen väg. Det gäller allt från affärsmodell till syn på medarbetarskap och företagskultur. Här finns inte de stelbenta hierarkierna, det kortsiktiga fokuset eller de kontraktsdrivna affärerna.

Istället tror vi på att ge våra medarbetare stora och tydliga mandat att agera för våra kunders bästa i sin vardag. Vi tror på transparens, ärlighet och tillit. Det skapar en vänlig arbetsmiljö, där människor trivs och därför gör ett bra jobb.

Välkommen till ELITS – en annan sorts arbetsplats!

När du sätter värde på en företagskultur som bygger på transparens, ärlighet och tillit. När du vill ge dig själv de bästa förutsättningarna att lyckas. När du vill jobba med människor som inspirerar dig och delar med sig av sin kunskap. När du vill känna dig som en del av något positivt. Och när du vill vara med och dela på framgångarna. Då vill vi dela dem med dig. Här på ELITS – en annan sorts arbetsplats. Kolla in våra lediga tjänster här.