En leveransmodell som är överskådlig och flexibel är något många önskar sig. Men är det möjligt?

Kombinera större flexibilitet, mer skräddarsydda lösningar och en transparent prissättning med sänkta kostnader på mellan 20 och 70 procent. Det kanske låter som en dröm men det är det inte.

– Alla vinner på det här. Kunden får inga onödiga kostnader och vi skapar förtroenden som förnyas och blir samtidigt mer effektiva, förklarar Fredrik Sjöstedt som grundat ELITS och den modell som vi gjort oss kända för.

ELITS-modellen bygger på erfarenheter som Fredrik Sjöstedt fick under sin tid som IT-chef. Han kände att det fanns ett behov av en prissättning som gick att förstå sig på och som inte hade en massa baksidor.

– Det var svårt att förutsäga konsekvenserna av att köpa in tjänster och det ledde ofta till oönskade effekter som till exempel inlåsning. Ibland blev det så mycket jobb på insidan att det knappt lönade sig att ta in leverantören, eftersom de inte förstod min verksamhets specifika behov, berättar han.

Mäter i ”effort”
Det hela mynnade så småningom ut i en egen verksamhet. Tillsammans med ett par stora internationella svenska företag tog Fredrik Sjöstedt fram leveransmodellen, som skulle vara så transparent som möjlig.

– Prismodellen är effortbaserad. En kund har alltid kontroll över kostnaden. Om man vill sänka kostnadsbilden så väljer kunden själv vart man vill dra ner på våra insatser. Man ger kunden mer manöverutrymme och tar bort inlåsningseffekten, förklarar Fredrik Sjöstedt.

Han ger som exempel en situation där kunden går in i en period av stark tillväxt. Då har man en fruktsam diskussion. ”Kanske behöver vi lägga 30 procent mer kraft på lösningen för att skapa en svarstid på 30 minuter istället för två dagar”.

Detaljer i operationella dokument
Ett huvudavtal reglerar relationen och ett tjänsteavtal beskriver vad som förväntas. Men de exakta detaljerna ligger i operationella dokument.

– De kan vi uppdatera när som helst, säger Fredrik Sjöstedt.

Han pekar på hur tjänsteavtal som löper över flera år snabbt kan bli irrelevanta. Genom att sitta i kundens fysiska närhet utvecklar man dessutom en bättre förståelse för vilka behov som finns och hur man bäst löser dem.

– Vi har ett kärnteam runt kunden. Ofta med folk som sitter ute hos kunden men som jobbar med vår IT-lösning. Det skapar en förståelse för verksamheten och ofta hittar de lösningar långt innan behovet uppstår.

Tack vare att vi jobbar nära verksamheten, den transparenta prissättningen och att insatsen är effortbaserad, så blir det alltså billigare för kunden.

– Jag har fortfarande inte sett ett enda exempel på att det skulle bli dyrare, säger Fredrik Sjöstedt.