Infrastruktur- och driftstjänster.

Rådgivning, arkitektur och design

ELITS är en erfaren och pålitlig partner för att integrera, hantera och utvärdera din befintliga IT-miljö och säkerställa din framtida. Vi hjälper er att hitta de bästa lösningarna för att ni ska stå rustade inför framtidens krav.

Konsulttjänster

Ert sätt att effektivisera och förstärka när resurser eller särskild kompetens saknas hos er eller endast behövs över en bestämd tid, t ex i projektform. Våra konsulter hjälper till när ni har belastningstoppar eller behöver extra vid exempelvis migrering och konsolideringsarbeten.

Driftstjänster

Fokusera fullt ut på er verksamhet i digitaliseringsresan och låt oss ta hand om hela, eller delar av, din befintliga IT-miljö. Vi kommer att se till att det fungerar effektivt medan vi tillsammans med er kan modernisera äldre system som kan flytta in i molnet.

Service Management

Vi har stor efarenhet av att hjälpa våra kunder att etablera IT-tjänster som kan konsumeras av en hel organisation. Det kräver ordning och reda och att processer är på plats. Därefter kan kunden själv ansvara för att arbeta i processerna eller låta ELITS leverera dem som tjänster.

Nyfiken och vill veta mer?

Börje Berg
Affärsansvarig.


Vill du lära dig mer om ELITS molntjänster? Vänligen lämna dina uppgifter, så återkommer jag till dig snarast möjligt.
Självklart kan du kontakta mig direkt på tel. 010-2099433 eller borje.berg@elits.com

Kontakta mig idag!