Automatisera allt med Terraform.

Vill man få kontroll över sin IT-infrastruktur genom hela livscykeln är Hashicorps Terraform det verktyg som gör det möjligt. Terraform ger dig möjligheten att, genom ett gemensamt gränssnitt, kunna automatisera din infrastruktur på multipla cloud-plattformar. Säkerhet, servrar, microservices, databaser, konfigureras via kod genom Terraform vilket säkerställer att alla komponenter följer den konfiguration som satts upp – även komponenter som läggs till i efterhand.

De största fördelarna med kodbaserad infrastruktur (IaC – infrastructure as code) är automatiseringsmöjligheten, versionshantering, spårbarhet och ett flexibelt sätt att hantera komplexitet och risk på ett snabbt sätt. I en värld med snabba förändringar har vi vare sig tid eller resurser att utföra dessa moment manuellt, istället krävs verktyg och metoder för att kunna anpassa en verksamhet utifrån nya och ständigt skiftande förutsättningar.

En modern infrastruktur kan vara det som skapar möjlighet att hantera förändringar. Följsamhet, regelefterlevnad och möjligheten att möta upp nya krav förutsätter flexibilitet.

Syftet med kodbaserad infrastruktur är just att kunna beskriva hela sin infrastruktur, inklusive nätverk, servrar och datalagring, som kod. De stora fördelarna ligger i en mycket hög grad av kontroll, optimerat resursutnyttjande, hög säkerhet, självbetjäning samt flexibilitet. När man dessutom kan driftsätta stora miljöer inom loppet av minuter så blir fördelarna uppenbara.

IaC är en förutsättning för att kunna bygga en modern containerbaserade infrastruktur, vilket gör Terraform till en kritisk komponent i varje organisations infrastruktur.

Fördelen med att använda ett verktyg som Terraform är att du inte bygger in dig i en viss molnleverantörs egna verktyg som kan hindra dig som kör på flera molnplattformar samt i kombination med eget datacenter. Terraform integrerar med AWS, Azure, GCP m.fl. och kan dessutom hantera din lokala hårdvara i ett och samma verktyg, med samma kod oavsett leverantör av hårdvaran.

ELITS är partner med Hashicorp. Med vår långa erfarenhet inom IaC kan vi lotsa er på vägen till en robust och flexibel infrastruktur som möjliggör följsamhet i snabba förändringar. Vi hjälper er inte bara med handgreppen utan även att från början bygga upp de bästa strategierna och använda de bästa metoderna för att automatisera er miljö.

Boka in en workshop med oss där vi tillsammans etablerar vilka infrastrukturbehov ni har de kommande fem åren. Detta kan ge svar på hur Terraform kan öka handlingsutrymmet i er verksamhet. En översikt över rekommenderat arbetsflöde hittar du här.

– Jonas Thorsell är affärsområdesansvarig på ELITS och har lång erfarenhet av digital transformering, från legacy system till modern infrastruktur.

Armand Dadgar förklarar konceptet.


HashiCorp grundades 2012 av Mitchell Hashimoto och Armon Dadgar. Deras ambition var att revolutionera management i datacenter såsom utveckling, leverans och underhåll av applikationer. Kraven på och management av dagens datacenter har utvecklats kraftigt bara på några år och utvecklingen kommer att accelerera de närmaste åren.

Hashicorp partner
Som partner med Hashicorp ökar vi värdet i vårt erbjudande inom molninfrastruktur. ELITS jobbar idag med Terraform, Vault, Consul och Nomad.

Läs en översikt över Terraform nedan.

ELITS tjänsteområden

DevOps
Med en högeffektiv utvecklingsmiljö och arbetssätt enligt DevOps blir IT ett offensivt verktyg i stället för ett hinder.
Vi hjälper er på vägen mot ett nytt eko-system för IT.

Utvecklingstjänster
System och appar som är utvecklade för en modern molnarkitektur redan från start resulterar i enklare och billigare drift.
Vi hjälper er att förbereda affärskritiska applikationer.

Infrastruktur & Drift
Vi kan drift, och våra specialister hjälper er genom hela tjänstelivsscykeln och framtida teknikskiften.
Vi hjälper er med hela tjänstelivsscykeln och framtida teknikskiften.

Nyfiken och vill veta mer?

Jonas Thorsell

Jonas Thorsell
Affärsområdesansvarig.


Vill du lära dig mer om ELITS molntjänster? Vänligen lämna dina uppgifter, så återkommer jag till dig snarast möjligt.
Självklart kan du kontakta mig direkt på tel. 0760-246686 eller jonas.thorsell@elits.com

Kontakta mig idag!