Individen får tillbaka makten över sin digitala identitet.

Låt oss tillsammans utvärdera hur GDPR påverkar dig.

Den 25 Maj, 2018 träder EU:s nya dataskyddsreform i laga kraft. Detta kommer att få konsekvenser för alla organisationer som hanterar personlig data, och innebär kännbara bötesbelopp om man inte tar den nya reformen på allvar. Den nya lagstiftningen kommer att ha störst kännbar påverkan på fyra områden; Datasäkerhet, Teknik, Processer & Avtal. Eftersom man i den nya reformen inte heller kommer att göra skillnad på strukturerad eller ostrukturerad information så kräver den att all personlig information ska hanteras på samma sätt oavsett format, media eller sammanhang.

Om du är osäker på hur väl ditt företag står sig mot den nya lagstiftningen, eller behöver hjälp i att komma vidare i det arbete som ni kanske redan har påbörjat internt, så hjälper vi på ELITS dig gärna. Vi har expertkonsulter inom ämnet, och den tekniska möjligheten att kartlägga hur väl din IT står sig mot kommande krav. Vi kallar det vår GDPR-utvärdering, och den ger dig en management rapport och avslutande workshop för att fastställa hur du bör gå vidare utifrån behoven i din organisation.

Vi förstår att GDPR kan te sig svårt att överblicka, utifrån alla de beröringspunkter som det har i en organisation, men som vi på ELITS ser det; Hur bestiger man Mount Everest? Ett steg i taget.

Vår GDPR-utvärdering ger dig:
 
  • Utbildning inom GDPR.
  • Teknisk analys av din IT och lagringsmiljöer.
  • Analys/scan av interna mejl för att bedöma risknivå (naturligtvis avpersonifierad).
  • Management-rapport om nuläget.
  • Workshop med experter från ELITS.
  • Förslag på åtgärder framåt.
Ladda ned ELITS GDPR-utvärdering!