Linköping, Sweden, 8 Juni 2020 – ELITS har ingått ett strategiskt partneravtal med Rancher Labs. Rancher Labs är en snabbväxande, infrastrukturoberoende leverantör av en högeffektiv plattform och verktyg för Kubernetes containertjänster.

– Rancher bygger just nu ett nätverk av partners som kombinerar djup teknisk kunskap med ett bevisat track record av att ha hjälpt kunderna i sin innovation av IT. ELITS uppfyller med råge dessa krav, och vi arbetar redan tillsammans med deras team för att hjälpa nya kunder att ta sina nästa steg. Det skapar fantastiska möjligheter framåt för både Rancher och ELITS säger Peter Dalziel, Rancher Partner & Alliances Director – EMEA

Snabbare resa mot agil IT

ELITS har länge arbetat med olika molnplattformar, verktyg och tjänster för molntransformation. Den första OpenStack-plattformen lanserades av ELITS redan 2014. Sedan dess har man hjälpt flera företag och organisationer i förflyttningen mot en mer agil IT-miljö där molnteknik är en grundläggande förutsättning för att dra full nytta av ett agilt arbetssätt.

– Många av våra kunder behöver en partner för sin förändringsprocess. Det är en utmaning att helt på egen hand snabbt tillägna sig både nya teknologier och arbetssätt. DevOps-processer och containers är viktiga hjälpmedel i förflyttningen/förändringsprocessen. Utvecklingen inom området går otroligt snabbt och det är svårt att navigera bland alla plattformar och verktyg som utvecklas. Vi hjälper våra kunder att snabbare skapa värden och resultat, samtidigt som man kan bygga upp egen kompetens. Rancher är en extremt kraftfull plattform som avsevärt reducerar insatsen att hantera en säker Kubernetes-containermiljö i storskalig drift, säger Fredrik Wikberg, Affärsansvarig Cloud på ELITS.

Rancher – en teknikledande plattform

Rancher, som vuxit snabbt sedan starten i USA 2014, har som uttalad målsättning att förenkla arbetet för team som arbetar med applikationer som nyttjar containers. Att effektivt kunna hantera orkestrera och säkra containermiljöer i drift har varit en utmaning for team och organisationer allt sedan Docker introducerades 2014.

– Ranchers förmåga att ge Self service av Kubernetes på teamnivå, i kombination med en global säkerhet med rollbaserad access är ett otroligt värdeskapande erbjudande. Att Rancher är s.k. Kubernetes native ger också fantastiska möjligheter att skapa affärskritiska infrastrukturmiljöer som annars kräver djup kunskap och mycket tid, säger Fredrik Sjöstedt, CINO på ELITS.

Genom partnerskapet förenas även två företag på teknikens framkant och med samma grundläggande syn på plattformsoberoende och Open Source. ELITS kommer att erbjuda en fullständig uppsättning av tjänster för den svenska marknaden, alltifrån konsulttjänster till paketerade driftslösningar.

Läs mer om Rancher Labs här.


För mer information, kontakta

Roger Haraldsson, informationsansvarig.
Telefon 073-359 0240, roger.haraldsson@ELITS.com.