Linköping, Sweden, 11 Mars 2021 – ELITS, ett kompetensledande svenskt bolag inom molninfrastruktur och IT-drift, har tecknat partneravtal med HashiCorp, en världsledande leverantör av automatiserings- och säkerhetslösningar för moderna molnmiljöer.

Genom detta partnerskap kan ELITS erbjuda sina kunder HashiCorps kompletta produkterbjudande bestående av innovativa plattformar för effektivare och säkrare hantering av molninfrastruktur.

– HashiCorps svenska ekosystem växer i och med att man adderar ELITS till sitt partnernätverk. Vi ser fram emot att arbeta med ELITS med att hjälpa våra strategiska kunder i att etablera en ”cloud operating model” genom att nyttja HashiCorps produktsvit. Med deras djupa kunskap och långa erfarenhet av molntransformeringsprojekt så kommer ELITS bli en värdefull partner i att hjälpa våra kunder i deras transformeringsprojet oavsett storlek och komplexitet.
/Mark Mason, Senior Director Partners, EMEA, HashiCorp.

Snabbare och säkrare resa mot agil IT
ELITS har länge arbetat med olika molnplattformar, verktyg och tjänster för moln-transformation. Redan 2014 lanserade man sitt första publika moln baserat på Open Stack-plattformen. Sedan dess har man hjälpt flera företag och organisationer i förflyttningen mot en mer agil IT-miljö där molnteknik, säkerhet och automatisering är grundläggande för att etablera av ett agilt arbetssätt.

– Molninfrastruktur är vår hemmaplan och med HashiCorps plattform adderar vi ytterligare värde i vårt erbjudande. Vi är ett företag med hög tillväxttakt och vinner kontinuerligt förtroende från nya kunder. Automatisering av infrastruktur och Zero Trust Security är centrala komponenter i vår leverans och vi har höga förväntningar på vårt samarbete.
/Jonas Thorsell, Affärsansvarig, ELITS


Läs mer

elits.se/hashicorp
HashiCorp


Pressmeddelande som PDF

För mer information, kontakta

Roger Haraldsson, informationsansvarig.
Telefon 010-20 99 443, roger.haraldsson@ELITS.com.

Om ELITS

ELITS är en lokal leverantör, med global leveransförmåga, av IT-drift och infrastrukturlösningar. Genom vår närvaro i Europa och Nordamerika erbjuder vi effektiv service och support dygnet runt, alla dagar på året. Med starkt kundfokus, lyhördhet och handlingskraftiga medarbetare skiljer vi oss från de internationella IT-jättarna. ELITS är – och levererar – Another kind of IT.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars kl. 10.00.