ELITS har ännu en gång blivit certifierade genom Great Place to Work® som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Ett förnyat certifikat som ger oss en bekräftelse på att vi jobbar rätt med att utveckla ELITS och som intygar att våra medarbetare upplever stolthet över sitt arbete. Med ett resultat som visar att, allt sammantaget skulle 95% av våra medarbetare säga att vi är en mycket bra arbetsplats.

Som grund för certifieringen ligger en medarbetarundersökning och en kulturinventering som tillsammans beskriver ”ett great place to work” från både medarbetarnas och ledarnas perspektiv. Certifieringen intygar att våra medarbetare upplever tillit till ledningen, stolthet över sitt arbete och kamratskap på arbetsplatsen.

Att vi har en arbetsplats där alla mår bra och kan stärkas i sin personliga utveckling är helt nödvändigt för att vi ska kunna möta våra kunders krav och förväntningar. Tillsammans försöker vi alla i bolaget att hitta sätt att ständigt förbättra och utveckla oss, som kollegor, som IT-specialister och som bolag. Att vi för tredje gången blivit certifierade som en av de bästa arbetsplatserna känns fantastiskt roligt.

/Olle Hasselblad, VD.

Varför trivs då ELITSianerna så bra på ELITS? Det beror självklart på många olika faktorer, och några som lyfts fram är uppmuntran till balans i livet, den fina kamratskapen och stolheten över vad vi gör.

95% ELITS är en bra eller mycket bra arbetsplats.96% uppmuntras till att ha balans mellan arbete och fritid.96% medarbetarna här ger gärna det där lilla extra för att få arbetet gjort.95% rekommenderar våra produkter och tjänster94% skulle kunna rekommendera oss som arbetsgivare till andra.

Vi är otroligt stolta och glada över den arbetsplatskultur vi har på ELITS och över att ännu en gång blivit certifierade som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work. Vi har sedan starten av ELITS fokuserat på att bygga en kultur som bygger på frihet under ansvar. En arbetsplats där transparens, ärlighet och tillit är nyckeln. Denna certifiering är ett fint bevis på att vi är på rätt väg

/Linda Rämsberg, Personalchef.


Bli en del av oss här på ELITS, och gör oss till ett ännu bättre Great Place to Work!
Vill dul arbeta i ett företag som verkligen är ett Great Place to Work, tveka inte att skicka in ditt CV eller bara slå oss en signal!


Om certifieringen

Utfärdat av Great Place to Work Institute Sverige AB

Great Place to Work® certifiering är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i Sverige. Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

ELITS lever upp till de högt satta krav för vad som utmärker en god arbetsplats och har efter en grundlig utvärdering förärats certifieringen Great Place to Work. Certifikatet gäller i 12 månader från erhållen certifiering.

Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Varje år utför Great Place to Work® medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. Modellen bakom undersökningen är erkänd inom forskning om arbetsplatskultur och bygger på 30 års studier kring vad som utgör en god arbetsplats.

Endast verksamheter som är certifierade kan delta i rankningsprocessen för Sveriges och Europas bästa arbetsplatser som offentliggörs i mars 2021.


För mer information, kontakta

Roger Haraldsson, informationsansvarig.
Telefon 073-359 0240, roger.haraldsson@ELITS.com.