Linköping, Sweden, 25 Mars 2021.ELITS kan med stolthet berätta att vi har blivit utsedda till Sveriges 7:e bästa arbetsplats bland medelstora arbetsplatser i Sverige. Det stod klart när GPTW idag offentliggjorde sin lista över Sveriges bästa arbetsplatser. Ett resultat som visar att, allt sammantaget upplever 95% av våra medarbetare att vi är en mycket bra arbetsplats.

Great Place to Work är den världsledande experten när det kommer till att utvärdera arbetsplatser där hög tillit och hög prestation står i fokus. Genom GPTW egna verktyg, medarbetarundersökningar och certifieringsprogram så sätter de branschstandard för vad det innebär att vara en bra arbetsgivare och vad som kännetecknar en fantastisk arbetsplats. Varje år så sätter de ihop en lista med de 25 bästa företagen att arbeta för, och vi kan nu stolt säga att vi ännu en gång är bland de bästa.

– Det fantastiskt smickrande att bli erkänd som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige och att få så fint betyg av våra medarbetare. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll och vi ska fortsätta sträva efter att hela tiden bli lite bättre i morgon än igår – och samtidigt ha kul på vägen! Alla fantastiska medarbetare har gjort detta möjligt, säger Linda Rämsberg, HR-chef på ELITS.

Vi på ELITS kan inte nog upprepa hur stolta vi är över denna utmärkelse. Men samtidigt är detta inte ett bevis på att vi har nått målet, utan mer en värdemätare om var vi befinner oss på vår resa just nu. Arbetet med företagskultur är något som alltid måste utvärderas och finnas på agendan.

– Att vi har en arbetsplats där alla mår bra och kan stärkas i sin personliga utveckling är helt nödvändigt för att vi ska kunna möta våra kunders krav och förväntningar. Vi befinner i konsultbranschen, och vårt sanna värde är den kompetens och kunskap som vi erbjuder våra kunder. Vi måste hela tiden försöka bli lite bättre. Kvalité är något man bygger inifrån och ut, men utmärkelser som denna ger oss möjligheten att visa nuvarande och framtida kunder att med ELITS så får du specialister som gillar sitt arbete, och bär med sig detta till arbetet varje dag. Självklart gynnar det företagen vi arbetar för, både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.
/Olle Hasselblad, VD.

 


Bli en del av oss här på ELITS, och gör oss till ett ännu bättre Great Place to Work!
Vill du arbeta i ett företag som verkligen är ett Great Place to Work, tveka inte att bli en ELITSian du med.


 

Om utmärkelsen

Utfärdat av Great Place to Work Institute Sverige AB.
Bakom Sveriges Bästa Arbetsplatser står Great Place to Work, som för nittonde året i rad har utvärderat och listat de organisationerna med bäst arbetsplatskultur i landet. Certifieringen är baserad på Great Place to Work Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

Sveriges Bästa Arbetsplatser är fördelad över tre listor; stora organisationer med över 250 anställda, medelstora organisationer med 50–250 anställda och små organisationer med 20–49 anställda.

För att komma med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser måste organisationen kunna bevisa att de anställda har en övergripande positiv upplevelse av sin arbetsplats. Detta görs genom att Great Place to Work® med hjälp av en medarbetarundersökning fastställer vilken grad av trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap som råder på arbetsplatsen. Detta följs upp med att undersöka organisationens ledarskap, där verksamheterna måste kunna visa hur de anställer, inspirerar, informerar, lyssnar, visar uppskattning, utvecklar sina medarbetare, visar omtanke, firar framgångar, fördelar medel samt hur de arbetar med socialt ansvarstagande.

  • Great Place to Work® undersöker varje år 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder.
  • Inför årets ranking har Great Place to Work® undersökt 23 074 medarbetare runtom på svenska arbetsplatser.
  • Endast verksamheter som är certifierade kan delta i rankningsprocessen för Sveriges och Europas bästa arbetsplatser som offentliggörs i mars 2021.

Pressmeddelande som PDF

För mer information, kontakta

Roger Haraldsson, informationsansvarig.
Telefon 010-20 99 443, roger.haraldsson@ELITS.com.

Om ELITS

ELITS är en lokal leverantör, med global leveransförmåga, av IT-drift och infrastrukturlösningar. Genom vår närvaro i Europa och Nordamerika erbjuder vi effektiv service och support dygnet runt, alla dagar på året. Med starkt kundfokus, lyhördhet och handlingskraftiga medarbetare skiljer vi oss från de internationella IT-jättarna. ELITS är – och levererar – Another kind of IT.

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars kl. 08.00.