Vi är mycket stolta över att återigen vara en av landets bästa arbetsplatser. ELITS har nämligen certifierats av Great Place to Work® (GPTW). Certifieringen är baserad på en global standard för vad som kännetecknar en bra arbetsplats. De företag och organisationer som uppfyller de krav på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna som ställs i Great Place to Works studie erhåller ett certifikat giltigt i 12 månader.

89% ELITS är en bra eller mycket bra arbetsplats.92% Ledare anställer personer som passar in bra här.90% Rekommenderar oss som arbetsgivare till andra.97% Tycker att ELITS är en vänlig arbetsplats.85% Är positiva till ELITS framtida utveckling.

Vi är stolta över certifieringen från Great Place to Work och ser den som ett bevis på att systematiskt arbete med företagskultur och medarbetarengagemang fungerar.  En certifiering som intygar att våra medarbetare upplever tillit till ledningen, stolthet över sitt arbete och kamratskap på arbetsplatsen. Att våra medarbetare trivs, mår bra och får bästa möjlighet att göra ett bra arbete är en förutsättning för att vi ska kunna möta de krav och förväntningar som våra kunder ställer på oss.

Vi är mycket stolta över certifieringen från Great Place to Work, och ser den som ett bevis på att ett systematiskt arbete med företagskultur och medarbetarengagemang fungerar. Certifieringen stärker också den kultur vi arbetat med sedan starten av ELITS – en arbetsplatskultur som bygger på frihet under ansvar. En arbetsplats där transparens, ärlighet och tillit är nyckeln. Helt enkelt en arbetsplats där vi ser våra medarbetare som människor och inte som funktioner – en arbetsplats där våra medarbetare känner sig uppskattade och sedda. Vi alla arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra oss, för att skapa den bästa arbetsplatsen. /Linda Rämsberg, Personalchef.


Så om du vill arbeta i ett företag som verkligen är ett Great Place to Work, tveka inte att skicka in ditt CV eller bara slå oss en signal!

Bli en del av oss här på ELITS, och gör oss till ett ännu bättre Great Place to Work!