IT Drift och Support

Vi förstår förändring, vi förstår dina behov.

Vi är stolta över att våra support- och drifttjänster alltid baseras på långsiktiga samarbeten tillsammans med dig, kunden.

Det skapar en unik förståelse för dina affärsmål och ger oss möjligheten att fokusera på innovation, samt ha ett proaktivt förhållningssätt när vi levererar våra drift och supporttjänster. Vi på ELITS förstår förändring, och vi har gjort det till vårt uppdrag att förstå vad du behöver för att lyckas i en evig föränderlig marknadssituation. Vare sig du upplever ökad konkurrens, eller snabbt skiftande marknadsfokus så måste ni ha möjligheten, och rätt lösningar på plats, för att kunna agera snabbt och med kraft.

Välkommen till ELITS – Another kind of Operations & Support.

Fördelar med vår IT-drift & Support

  • Total kostnadskontroll
  • Support som följer solen, 24/7, 365
  • Ökad tillgänglighet och effektivitet
  • En partner med ett långsiktigt fokus
  • Tio års erfarenhet av global drift & suport
  • Direktaccess till experter

Prata med en Drift & Supportexpert.

Ring oss!

+46(0)10-20 99 400

Hur skapar man en konkurrensfördel i en digitaliserad värld?

Allting runt omkring oss blir mer och mer digitaliserat och uppkopplat, vilket etablerar fler nätverk mellan maskiner, människor och internet. Detta skifte skapar helt nya ekosystem med utrymme för högre produktivitet och lönsamhet. Att navigera i detta nya digitaliserade landskap kräver två perspektiv; ett riktat mot din affär för att kapitalisera på möjligheterna som uppstår, och ett annat med fokus på din IT för att leverera en konkurrensmässing fördel. Innebörden av detta blir att du behöver individer och   IT som skapar rätt förutsättningar för din affär.

Förmodade investeringar på den globala IT-marknaden under 2016

Drift & Support 25%
Hårdvara 24%
Mjukvara 21%
Telekomtjänster 30%
Tveka inte att ringa mig!
På vårt sätt

Drift och supporttjänster som möjliggör tillväxt

Våra globala drift och supporttjänster är designade för att skapa ett konkret värde för dig som kund. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att få bästa möjliga förståelse för behov, önskemål och förutsättningar. ELITS ansvarar idag för driften hos stora internationella företag, vilket oss kompetensen och erfarenheten för att tillmötesgå höga krav på prestanda och tillgänglighet.

 IT och affär är bara två sidor av samma mynt

Vi förstår att affär och IT bara två sidor av samma mynt och därför så implementerar vi alltid effektiva, flexibla och innovativt lösningar. ELITS framgång ligger i att vi alltid, tillsammans med dig som kund, vågar utmana konventioner och skapa effektiva och affärsorienterare lösningar. Låt våra experter hantera din drift och support, så att du kan fokusera på din affär, inte IT. Vi garanterar kvalité som möjliggör tillväxt.

Få en strategisk och affärsorienterad analys av din existerande drift & support, och hur de möter framtida behov.

Utvärdering och analys - IT Drift och Support

Vi erbjuder dig en rådgivning kring ditt företags förutsättningar och framtida behov inom drift & support. Samtidigt berättar vi gärna mer om hur vi sänkt kostnaden för drift & support hos många av våra svenska och internationella kunder.

Vår analys grundar sig i tio års erfarenhet av drift i krävande IT-miljöer. Vi erbjuder dig ett strategiskt underlag för effektivisera existerande lösningar, och förstå framtida behov. Huvudsyftet med analysen är:

  • Överblick kring existerande drift & support
  • Vilka eventuella brister finns i lösningen
  • Analys av nuvarande process, med rekommendationer
  • Förslag på drift & support ur ett framtida perspektiv.

Analysen följer en enkel process i fyra steg; projektstart, utförande, design & lösningsförslag samt presentation och överlämning av material. Vid avslutat projekt presenterar vi våra resultat i en workshop, och diskuterar lösningar. Analysen är inte i någon form ett bindande avtal, och kostnader presenteras endast som förslag om ni väljer att gå vidare med våra förslag.

Välkommen till ELITS – another kind of Operations & Support.

Boka en utvärdering och analys

Ring eller fyll i formuläret nedan!


Relaterade tjänster

IT Drift & Support.

Vi är stolta över att våra support- och drifttjänster alltid baseras på långsiktiga samarbeten tillsammans med dig, kunden.
Vi förstår förändring, vi förstår dina behov

Molntjänster

Vill du ha möjligheten att anpassa och utvärdera din IT-investering på daglig basis?
En molnlösning som anpassar sig efter dina behov.

Prata med en expert

Ring oss

+46(0)10-20 99 400

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig.