Vår drivkraft är att hjälpa dig som kund att skapa rätt lösningar. För att nå dit så måste vi vara proaktiva kring de utmaningar och möjligheter som du står inför. Det spelar ingen roll om det är transformering av stora IT-miljöer, kortare tid till marknad genom att effektivisera operationella IT-processer eller maximera produktivitet till rätt kostnad, vi har erfarenheten.

Välkommen till ELITS – another kind of IT


En kunskapsbas centrerad kring dina utmaningar.

Här så försöker vi sätta fingret på industrispecifika utmaningar som du möter i din affär. Sedan starten för tio år sedan så har vi alltid försökt att ta kundens perspektiv, och skulle du känna igen dig i någon av de utmaningar vi beskriver här, så kontakta oss.

Vi har erfarenheten. Welcome to ELITS – another kind of IT.

Large and global environments

Tänk globalt, med lokal användbarhet

Med flera åra erfarenhet av att jobba med globala IT-miljöer, både med drift och förändring, så förstår vi att det är ett komplext uppdrag.

För oss spelar det egentligen ingen roll om det är geografisk sammansättning, myndighetskrav, säkerhet eller processtyrning som skapar utmaningar hos dig. Vår erfarenhet säger oss att det är fullt möjligt att leverera drift och projektstyrning av IT som levererar global flexibilitet, med lokal användbarhet.

Som CTO i globala IT-strukturer som står du ofta inför utmaningar inom drift och projekt, som resulterar i stora förändringar för din infrastruktur. Globala program inom konsolidering/transformering, effektivitetsanalyser och kostnadsbesparingar slår hårt mot resurserna i din organisation och kan landa tungt i linjen. Det är då du behöver en partner som inte fastnar i den interna styrningen, en partner som kan skapa och leverera utifrån en global strategi oavsett hur många site:er i världen som ska inkluderas, en partner som kan vara effektiv utan höga operationella kostnader.

Vi har erfarenheten

Vi har i flera år hjälpt globala företag med drift och projektstyrning inom IT. Våra medarbetare förstår, och har mångårig erfarenhet av komplexa infrastrukturer, processtyrning och globala utmaningar. Med oss som partner så får du någon som har förståelse för den konkreta verkligheten i din verksamhet, men som vågar sikta högt. Vi vågar lova en högre slutförandegrad på projekt, och när det kommer till drift, effektivitet till en lägre kostnad.

Vad är hemligheten?

Så hur skiljer vi oss från andra IT-leverantörer? Vi har den globala erfarenheten, och den unika kompetensen i våra anställda. Men den stora hemligheten ligger i vår förmåga att förstå vikten av lokal användbarhet. Med vår kunskap inom drift och projekt så får du en partner som förstår hur en global IT fungerar, men som kan förvandla det till lokal användbarhet. Vi skapar flexibilitet i det lokala, och kombinerar det med en global metodologi för att skapa högre affärseffektivitet.

Välkommen till ELITS – another kind of IT.

High Availability Environments

Vad du behöver, när du behöver det, alltid.

Vad skulle du säga om vi påstår att 20% av alla incidenter i datacenter beror på den mänskliga faktorn? Det stämmer inte, siffran är mycket högre.

När vi säger 20% så motsvarar det antalet incidenter som direkt kan härledas till mänskliga faktorn. Det inkluderar inte medveten manipulering, dåligt implementerad disaster recovery, som inte fungerar, eller kunskapsbrist kring system t.ex. UPS:er. Den mänskliga faktorn är faktiskt den största anledningen till att data blir otillgänglig.

IT-avdelningar i grunden fokuserade på att minimera risk, och det ska de vara. Planera för värsta tänkbara scenariot och hoppas på det bästa. Men när det kommer till drift av IT så kan många av problemen med dålig tillgänglighet undvikas om du använder en proaktiv driftkultur.

Vår målsättning är att förebyggande hantera dina systems och miljöers livscykel, för att minimera effekterna av incidenter. Nyckeln till detta är aktivt förhindra uppkomsten av problem, genom att identifiera felet i sin linda och kommunicera brett till berörda instanser.

Vi har i flera års erfarenhet av att, tillsammans med globala företag, implementera och drifta miljöer med höga krav på tillgänglighet. Detta har gett oss en unik kompetens och förmåga att arbeta proaktivt med drift, vilket har resulterat i högre effektivitet, samt radikalt förbättrat tillgängligheten för många av våra kunder.

Du kan lita på oss när det kommer till dina mest kritiska miljöer. Vad du behöver, när du behöver det, alltid.


Välkommen till ELITS – another kind of IT.

R&D Efficiency

Högre produktivitet, till rätt kostnad.

Vår ambition är att föra utvecklings-IT närmare kärnaffären, plocka bort beroenden och skapa ett dynamiskt användande av resurser.

Om man kan generalisera kring utvecklingsdrivna R&D-bolag så är det att de rör sig i en sfär som präglas av konstant förändring kopplat till hög komplexitet. Det kräver att man har en IT-infrastruktur, och drift, som kombinerar en agil arbetsmetod med hög automation och effektivitet.

Vi har flera års erfarenhet av at jobba globala R&D-bolag. I det samarbetet som har vi förstått att det existerar ett behov för att ha tekniken och resurserna på plats för att snabbt kunna omsätta nya affärskrav till produktion, och samtidigt stödja framtida behov.

Vi tillgodoser dessa behoven genom att erbjuda en dynamisk IT som sätter resurserna i händerna på de som faktiskt använder dem. Med vår expertis så kan vi hjälpa dig att korta ned provisioneringstider, sänka kostnaderna och utveckla en IT som är helt anpassad till dina utvecklingsbehov. Vi förstår att det inte finns ett statiskt läge inom R&D, affären är alltid i konstant förändring.

Med vår expertis så kan vi hjälpa dig att korta ned provisioneringstider, sänka kostnaderna och utveckla en IT som är helt anpassad till dina utvecklingsbehov.


Välkommen till ELITS – another kind of IT.

High Security Environments.

Dynamik i högsäkerhetsmiljöer.

Vi förstår att det finns intressekonflikter i att driva en högsäkerhetsmiljö. Hur prioriterar man mellan behoven för flexibilitet, tillgänglighet och säkerhet?

I högsäkerhetsmiljöer så finns det en inbyggd utmaning att tillgodose alla intressenters behov.

I ett hörn har du organisationen som driftar IT; de vill bara kunna ta ansvar för miljön, i ett annat har du affärssidan; de vill kunna använda resurserna och ha god tillgång, och i ett tredje säkerhetsavdelningen; de vill bara kryptera allt och slita ut nätverkskabeln. Så hur tillgodoser man varje avdelnings behov?

Vi är inte säkerhetsexperter, men vi har många års erfarenhet av att drifta och designa högsäkerhetsmiljöer. Detta gör oss till experter på att implementera, skapa och förvalta system som ger dig bättre kontroll, spårbarhet och tillgänglighet. Vi ger dig en agil säkerhetsmiljö där du inte behöver kompromissa på avdelningsspecifika krav.

Vi är experter på att implementera, skapa och förvalta system som ger dig bättre kontroll, spårbarhet och tillgänglighet.


Välkommen till ELITS – another kind of IT.

Mergers & Acquisitions IT

Låt IT vara en del av värdet i affären.

Om du inte ser på IT som en affärsmöjlighet, vid uppköp eller sammanslagning av bolag, så riskerar du att tappa fart längre fram.

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa globala företag utvärdera IT-strukturer i relation till uppköp och sammanslagningar.

I den processen så har vi utvecklat en unik princip på hur man når högst effektivitet i föreningen av en eller flera IT-miljöer. Sanningen är att ibland så blir faktiskt ett plus ett lika med inovation. Eftersom vi förstår både affär och teknologi så kan vi förutse vilka effekter den planerade konsolideringen eller transformering kommer ha på din affär, och grunda beslutet på vad som gynnar affären långsiktigt.

En GAP-analys och en holistisk utvärdering av existerande infrastruktur ligger alltid till grund för att sammanfoga två miljöer. Ovanpå det så bryter vi ned arbetsmetodik, bygger projektplan för transformeringen, och ger dig underlag för att kunna fatta rätt beslut om vad som skapar bäst affärseffektivitet. Tillsammans så löser vi en affärsrelaterad möjlighet, inte bara en IT-kostnad.

Eftersom vi förstår både affär och teknologi så kan vi förutse vilka effekter den planerade konsolideringen eller transformering kommer ha på din affär, och grunda beslutet på vad som gynnar affären långsiktigt.


Välkommen till ELITS – another kind of IT.

Internet of Things (IoT).

Sakernas Internet är större än den industriella revolutionen.

Vår värld blir mer och mer komplex och uppkopplad. Då är det inte särskilt långsökt att förutspå att fler företag kommer behöva addera applikationsutveckling och datalagring till sina affärsstrategier.

Den globala industrisektorn kommer att behöva gå igenom fundamentala strukturella förändringar i anslutning till IoT. Alla affärer och tjänster blir mer digitaliserade, vilket etablerar nätverk mellan maskiner, människor och internet. Det skifte skapar helt nya ekosystem med utrymme för högre produktivitet, innovation och effektivitet.

Men den snabba utvecklingen av IoT så är det många bolag som står inför IT-utmaningar som de aldrig har stött på tidigare. Med högre krav på tillgänglighet, användbarhet och säkerhet så blir det kritisk att hitta en IT-lösning och partner som kan korta ledtider till marknaden, tillgodose kundbehov och skapa innovation.

Vi har kunskapen och resurserna för att verkligen ge dig en fördel inom den nya IoT-världen Med våra agila arbetsmetoder och sofistikerade tekniska lösningar så får du en partner som verkligen förstår och möter dina behov.

Tillsammans så driver vi marknaden framåt, bryter gränser och formar framtiden.

Vi har kunskapen och resurserna för att verkligen ge dig en fördel inom den nya IoT-världen.


Välkommen till ELITS – another kind of IT.

Sakernas Internet år 2020.

4 Md.

Internetanvändare.

25Md.

Appar.

50ZB.

ZB Data.

Software as a Service (SaaS).

SaaS handlar om skalbarhet, rörlighet och tillgänglighet.

Som leverantör av SaaS-lösningar så behöver du en partner som förstår dina slutanvändares behov.

Molnbaserad distribution av mjukvara och applikationer ger dig flera affärsfördelar. De mest självklara är givetvis flexibilitet, kortare tid till marknad och skalbarhet kopplat till dina produkter och tjänster. Men ovanpå det så finns det ytterligare värden i reducerade kostnader för IT-support, licensiering och möjligheten att lägga hårdvaran hos en partner.

Men för att verkligen kunna dra nytta av skalbarheten så behöver du en leverantör som kan tillgodose dina krav. Vi har kommit till den slutsaten att det finns tre saker som vi måste vara bäst på att leverera till våra SaaS-kunder. Skalbarhet; möjligheten att kunna anpassa och omforma plattformar för framtida behov. Agilitet; Att snabbt kunna gå från ritbordet till utveckling, och produktion kräver att du har en partner som ger dig möjligheten att flytta resurser från operationell IT till fronten, det vill säga utvecklarna. Tillgänglighet; dina kunder förväntar sig att din tjänst ska vara tillgänglig, alltid, på flera typer av enheter. Så din IT-leverantör måste först och främst möta det behovet.

Vi har många års erfarenhet av att arbeta tillsammans SaaS-företag, och har säkrat flera globala kontrakt just för att vi har kunnat möta de utmaningar som våra kunder står inför.

Vi har kommit till den slutsaten att det finns tre saker som vi måste vara bäst på att leverera till våra SaaS-kunder: Skalbarhet, Agilitet och Tillgänglighet.


Välkommen till ELITS – another kind of IT.