MOBILE SECTION STARTS BELOW

ELITS Quickstart - Container Security.

Trend Micro Container Security integreras i din CI/CD Pipeline och ger dig helt automatiserad scanning av dina applikationer innan de går i produktion.

Säkerhetslösningar måste vara byggda för att integrera med de verktyg som redan används i din CI/CD-pipeline vilket Trend Micro Container Security är genom API-first security-as-code.

Med ELITS och Trend Micro Container Security får du ett snabbt och tryggt införande av extra säkerhet i dina CI/CD-pipelines.

Vad Trend Micro Container Security gör:

 
 • Säkrar byggandet av appar i pipelinen sömnlöst mot exempelvis, skadlig kod , sårbarheter, kvarglömda Certifikat, Nycklar o Lösenord som ej skall finnas i containern.
 • Scannar igenom containers för upptäckt av Malware, Sårbarheter, kvarglömda certifikat, nycklar o lösenord i build fasen
 • Scannar kontinuerligt igenom Containers som deployats i registry, för att upptäcka nya hot som kan ha upptäckts efter att container blivit deployad i registry.

Områden som inkluderas i fas 1:

 • Genomgång och validering av befintlig infrastruktur, verktyg och processer.
 • Genomgång med DevOps-team om arbetssätt och funktion.
 • Överlämning och presentation av rekommendationer.
 • Sammanställning av inhämtad information.
 • Installation i befintlig eller ny infrastruktur.
 • Integration i CI/CD pipeline inkluderande befintliga verktyg
 • Validering och test av installation.
 • Genomgång av installation samt kompetensöverföring.
 • Överlämnande av dokumentation.

Tidsåtgång baserad på grundläggande införande av Trend Micro Container Security 1-3 registries.