ELITS är med och kämpar för livet – Walk of Hope

ELITS deltar tillsammans med andra Mjärdeviföretag i en gemensam lunchpromenad…